Podpora domácností

I domácnosti mohou získat podporu na výměnu starých kotlů na uhlí za moderní vytápění obnovitelnými energetickými zdroji. Informoval o tom mluvčí ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar. Domácnosti mohou požádat o investiční podporu instalace kotle na vytápění (či kogeneraci tepla a elektřiny) s využitím biomasy, solárních systémů pro ohřev užitkové vody či pro přitápění a také pro instalaci tepelných čerpadel.

 Příspěvek fondu může u kotlů na biomasu a solárních panelů dosáhnout až 50 procent investičních nákladů, u tepelných čerpadel až 30 procent. Maximální výše podpory může být 50 000 Kč u kotlů na biomasu a solárních systémů na ohřev vody a 60 000 Kč u tepelných čerpadel a solárních systémů pro přitápění. Žádosti se přijímají do konce letošního roku, a to na již ukončené akce, Podmínkou je, aby instalace nového zařízení byla zahájena až po prvním květnu 2005 a dokončena nejpozději před osmnácti měsíci. Žadatel se musí zavázat, že zařízení bude provozovat nejméně pět let. Dotace na tepelné čerpadlo je podmíněna tím, že objekt, do něhož bude nainstalováno, splňuje nyní platné standardy tepelné ochrany budov. Na podpory není právní nárok a budou se přidělovat do vyčerpání vyčleněných finančních prostředků. Žádosti se podávají na příslušná pracoviště Státního fondu životního prostředí spolu s přílohami, včetně odborného posudku. Podrobné informace jsou na www.env.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *