Podpora i bez podmínky známého vlastníka

Zemědělské akciové společnosti, které vyrábějí i elektřinu, patrně budou mít nárok na podporu bez podmínky známého vlastníka. Umožní to novela o podporovaných zdrojích energie, kterou doporučil Senátu schválit jeho výbor pro životní prostředí. Horní komora o předloze rozhodne ve středu. Předtím ji má projednat ještě zemědělský výbor.

Zaknihované akcie nebudou muset mít podle novely zákona zemědělské podniky, jejichž vedlejší činností je výroba elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Totéž bude platit pro podniky, které vyrábějí elektřinu obecně z obnovitelných zdrojů. Nyní se výjimka vztahuje jen na výrobce, jejichž hlavní činností je zemědělská výroba a kteří produkují elektřinu z bioplynu.  Předkladatelé z KSČM tvrdí, že chtějí napravit nepřesnosti, které vznikly v normě o podporovaných zdrojích při nedávném schvalování rozsáhlé novely energetického zákona, která nabyla účinnosti v lednu. Poukazují na to, že zemědělské podniky mají často složitou vlastnickou strukturu, někteří majitelé jsou v zahraničí, jiné nelze dohledat. Proto je zaknihování akcií takových podniků obtížné.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *