Podpora provozu skončí

Naše členství v Evropské unii bude mimo jiné znamenat konec státní podpory provozních úvěrů v zemědělství. Mnozí podnikatelé však právě tuto pomoc oceňují jako nejefektivnější a nejspravedlivější. Jak ale zdůrazňuje resortní ministerstvo, levné úvěry nahradí přímé a strukturální platby z evropských fondů.

Podpora provozních úvěrů, tak jak ji v současnosti poskytuje Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, je nepovolená ingerence státu v rámci Společné zemědělské politiky EU (CAP), důrazně zopakovali své jednoznačné stanovisko zástupci Evropské komise české straně při nedávných konzultacích v Bruselu. „Takovou podporu silně požadují několik let i farmáři z Itálie a dalších členských zemí. Komise je ale neoblomná, nařízení unie a CAP tuto formu státní pomoci nedovolují,“ interpretoval vysvětlení Bruselu náš hlavní zemědělský vyjednavač, náměstek Tomáš Zídek. Podle zástupců komise nahrazují provozní úvěry do určité míry přímé platby, které farmáři dostávají v jarních měsících. „Odhadujeme, že v přímých a strukturálních platbách mohou čeští zemědělci dostávat ročně až jednu miliardu eur, tedy 33 miliard korun z evropských zdrojů,“ doplnil Zídek.
Revizi budou muset doznat i další programy PGRLF. „Budeme-li chtít po přičlenění k EU pokračovat v garancích a levných úvěrech, tak to bude možné pouze v komoditách, které nejsou regulovány z hlediska objemu produkce v rámci CAP,“ předeslal vyjednavač.
Česká republika, jak také vyplynulo z bruselských konzultací ke státním podporám, bude moci i nadále prostřednictvím svých národních programů přispívat na certifikovanou sadbu brambor. „Komise má ale výhrady k podpoře uznané sadby průmyslových brambor, protože škrob je regulovanou komoditou,“ uvedl Zídek. Hodlá však obhajovat i poskytování této podpory s argumentem, že jde o důležité eradikační opatření.
Unie nemá námitky proti národní podpoře chovu starokladrubských koní. Problém nevidí ani v existenci pohledávek, které má stát za zemědělci a ti mu je mají splácet až do roku 2017. „Jde o různé druhy úlev poskytnutých podnikatelům v rámci privatizace, o návratné půjčky rozložené do splátkových kalendářů,“ poznamenal vyjednavač s tím, že záleží na ČR, jak si tyto věci zadministruje. S bruselskými úředníky si Zídek vyjasňoval také budoucnost lesnických dotací. „Strukturální politika unie přispívá na hospodaření v lesích a tyto podpory se budeme snažit maximálně využít. Státní lesy, které z celkové rozlohy lesů zabírají značnou část, budeme moci podporovat z domácích zdrojů,“ řekl Zídek.
Budoucí podporu bionafty nebude obhajovat on, ale vyjednavači z ministerstev financí či průmyslu a obchodu. „Naše podpora bionafty s výjimkou podpory pěstování řepky na technické účely, která se automaticky přesune do strukturální politiky, totiž nespadá do zemědělské kapitoly. Stát bude moci i nadále přispívat tzv. míchačům, ostatně o této strategii uvažuje i řada členských zemí, ale nebude to možné z prostředků zemědělství,“ doplnil Zídek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *