Podpořme naše mléko

Jak jsme na tom, pokud jde o mléko a mléčné výrobky po roce našeho členství v Evropské unii? Na tuto otázku se pokoušeli odpovědět minulý týden v Brně představitelé Zemědělského svazu ČR a Českomoravského svazu mlékárenského.

Podle předsedy Zemědělského svazu Miroslava Jirovského se stavy skotu a krav v ČR rapidně snižují, v loňském roce jsme u krav na 31 % úrovně roku 1936. Počet dojnic v rozmezí let 1993 až 2004 také klesl, a to zhruba o 500 tisíc kusů, což představuje 54 procent. Naopak užitkovost stoupá. To lze sledovat na růstu vývoje dojivosti, kdy v roce 1989 dosahovala 3982 litrů a v roce 2004 už 6006 litrů. Chov skotu u nás představuje 23 % tržeb zemědělských podniků, z toho na tržby za mléko připadá 18 až 19 procent. „ V mléce proto vidíme perspektivu, musíme ale zefektivnit výrobu a zvýšit konkurenceschopnost na trhu unie,“ zdůraznil Jirovský s tím, že naším cílem je především posilovat navýšení mléčné kvóty.
„ Pokud jde o zahraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky, exportují k nám hlavně Slováci a Poláci. Loni jsme zaznamenali 30 % nárůst dovozů u sýrů a tvarohu, přitom právě Slovensko, Polsko a Německo pokrývá 85 % dovozů těchto výrobků k nám. My importujeme převážně do zemí, jako je Německo či Itálie, a za poslední dva roky došlo k více než šestinásobnému zvýšení vývozu mléka jako suroviny,“ řekl předseda mlékárenského svazu Michal Němec. Podle jeho slov je tuzemská spotřeba mléka a mléčných výrobků stále ještě nedostatečná, i když za posledních deset let vzrostla o 41 kg a dnes činí zhruba 235 kg na osobu za rok. Vloni naše mlékárny zpracovaly celkem 2,495 miliardy litrů mléka, což je o 1,4 %, tedy o 35 milionů litrů méně, než v roce 2003. „ Pokles jsme zaznamenali hlavně v první polovině loňského roku, kdy po našem vstupu do unie dovozy i vývozy mléka sehrály sice pozitivní roli, ale ke zvýšené konzumaci mléka a mléčných výrobků v tuzemsku nedošlo, i když to tak statisticky vypadá. Spotřeba mléka je totiž dána právě zvýšenou poptávkou ze zahraničí,“ uvedl Němec. Ten je také přesvědčen, že právě probíhajcí reforma v sektoru mléka, která stanovila postupné snižování intervenčních cen a současně kompenzační platby, není pro naše chovatele výhodná. „Česká republika společnou zemědělskou politiku nepřevzala, realizuje platbu na plochu, což znamená, že naši zemědělci dostávají menší kompenzace než v jiných státech unie a navíc tuto přímou podporu obdrží i ti zemědělci, kteří se chovem skotu nezabývají,“ řekl. Podle Jirovského nemůžeme srovnávat ceny našich a zahraničních prvovýrobců, i když se za první čtvrtletí letošního roku průměrná nákupní cena mléka pohybovala na úrovni 8,43 Kč/l a blížila se cenám například v Německu. Ceny mléčných výrobků v našich obchodech ale zdaleka neodpovídají skutečným výrobním nákladům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *