Pomoc bionaftě

Od 1. října se změnil systém podpory bionafty. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) počínaje tímto měsícem prodává výrobcům metylesteru řepku za nižší ceny, než jaké jsou na volném trhu. Výrobci MEŘO, s nimiž má fond podepsané smlouvy, zatím zaplatili za každou tunu odebrané řepky zálohu tisíc korun. Výslednou cenu jim fond podle ředitele Jana Höcka dopočítá po skončení měsíce na základě vývoje cen motorové nafty a řepkových pokrutin. Podle předběžných propočtů se může pohybovat kolem 4800 korun za tunu.

Na hospodářský rok si SZIF potřebuje zajistit 230 tisíc tun řepky, z toho necelých 155 tisíc tun představují dodávky z půdy uvedené do klidu, jen asi 7000 tun fond nakoupil na volném trhu a ostatní potřebné množství bude rovněž poptávat na komoditní burze v Brně a Hradci Králové. Úvahy o možném dovozu řepky podle Höcka zatím ustrnuly. „Jednak se proti němu objevily výhrady etického rázu a jednak v současné době nejsou volné zdroje řepky v zahraničí,“ dodal.
Podle Petra Jeviče ze Sdružení pro výrobu bionafty by letošní produkce MEŘO a směsného paliva mohla dosáhnout loňské rekordní úrovně (67 245 tun MEŘO a 227 131 tun bionafty), přitom značné objemy se exportují. „Za prvních osm měsíců se vyvezla produkce v hodnotě přes půl miliardy korun,“ upřesnil Jevič. Předpokládá, že dotovaná řepka zajistí výrobcům metylesteru kolem 70 procent suroviny. K vytížení kapacit, které se po mohutném rozšiřování mohou blížit až ke 100 tisícům tun MEŘO za rok, si většina nakoupila řepku na volném trhu. V ČR je nyní 16 výroben metylesteru a 17 výrobců směsného paliva.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *