Pozemkový fond má méně dlužníků

K 30. červnu 2010 fond evidoval pohledávky v celkové výši 17,7 miliardy korun. Z toho pohledávky před lhůtou splatnosti činily 17,05 miliardy korun, což představuje zhruba 96,3 % z celkového objemu evidovaných pohledávek, zatímco pohledávky po lhůtě splatnosti činily zbývajících 0,65 miliardy korun, tedy přibližně 3,7 %. Počet dlužníků za období od konce roku 2005 do 30. června 2010 se snížil z 5818 na 3336 dlužníků. V období od letošního 1. ledna do 30. června klesl o 162. Informovala o tom mluvčí Pozemkového fondu ČR Lubomíra Černá.

Ve struktuře pohledávek před lhůtou splatnosti tvořily rozhodující podíl ve výši 14,87 mld. Kč (asi 87,2 %) pohledávky z prodeje státní zemědělské půdy, po nich následovaly pohledávky z privatizace ve výši 1,95 mld. Kč (asi 11,4 %) a pohledávky z nájmů ve výši 0,23 mld. Kč (asi 1,4 %). Struktura pohledávek po lhůtě splatnosti je odlišná a rozhodující podíl ve výši 0,46 mld. Kč (cca 70,7 %) tvořily pohledávky z privatizace, následovaly pohledávky z nájmů ve výši 0,12 mld. Kč (asi 17,8 %) a pouze 0,02 mld. Kč (asi 3,2 %) tvořily pohledávky z prodeje státní půdy. Zbývající část tvořily ostatní druhy pohledávek (například pohledávky z ručených úvěrů, škody způsobené na majetku fondu, přeplněné restituční nároky), a to ve výši 0,05 mld. Kč (asi 8,3 %).
V důsledku probíhajícího prodeje státní zemědělské půdy trvale roste objem pohledávek před lhůtou splatnosti. Od konce roku 2005 do 30. června 2010 došlo ke zvýšení těchto pohledávek z 11,39 na 17,05 miliardy korun, což představuje nárůst o zhruba 49,7 %.
Objem pohledávek po lhůtě splatnosti naopak trvale klesá. Za stejné období bylo dosaženo poklesu pohledávek po lhůtě splatnosti z 2,08 na 0,65 miliardy korun, což představuje snížení o 68,6 %. Pouze v období od 1. ledna 2010 do 30. června 2010 byl přitom zaznamenán pokles objemu pohledávek po lhůtě splatnosti, a to o 0,36 miliardy korun.
Spolu se snižováním objemu pohledávek po lhůtě splatnosti se daří snižovat rovněž počet dlužníků, o čemž svědčí skutečnost, že za období od konce roku 2005 do 30. června 2010 došlo k celkovému snížení z 5818 na 3336 dlužníků.
V současné době eviduje Pozemkový fond největší pohledávku za společností Oseva, Agro Brno, spol. s r.o. Ve věci uvedené společnosti je vedeno několik vzájemně souvisejících soudních sporů a trestní řízení, o kterých nebylo doposud pravomocně rozhodnuto, ačkoliv fond tuto pohledávku řeší již od roku 1996.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *