Přejděte k odborníkům naší banky

Dlouhodobé partnerství se zemědělci je jednou z priorit Československé obchodní banky, a. s. Vytvoření těchto stabilních vztahů zabezpečuje tým zkušených bankéřů, vyškolených pro sektor zemědělství, kteří v celorepublikové působnosti odborně a komplexně pokrývají požadavky všech klientů od soukromě hospodařících zemědělců, včetně mladých začínajících zemědělců, přes malé a střední podniky až po největší zemědělské společnosti.

Spokojený klient na prvním místě, to je přístup, kterým se řídí pracovníci skupiny ČSOB. Pro navázání dlouhodobých vztahů je klíčová odbornost, se kterou bankéři skupiny ČSOB přistupují k zemědělcům. Proto skupina ČSOB disponuje proškoleným týmem bankéřů a pojišťovacích poradců pro sektor zemědělství v celorepublikovém měřítku. Poskytované služby pro zemědělce jsou komplexní, na požadované odborné úrovni a dostupné pro každého. Informace pro svůj záměr může klient získat vedle webových stránek ČSOB (www.csob.cz/nabidka-pro-zemedelce) také na více než 200 pobočkách ČSOB, deseti pobočkách ČSOB Leasing, na 92 pobočkách ČSOB Pojišťovny, na obchodních místech Poštovní spořitelny, které jsou na více než 3000 pobočkách České pošty, a také na infolince 800 150 150 nebo přímo u manažera sektoru zemědělství ČSOB na čísle 725 285 523. Současně lze v případě potřeby hotovosti využít více než 1000 bankomatů ČSOB a partnerských bank po celé České republice a více než 140 bankomatů pro vklad tržeb.

Jsme si plně vědomi skutečnosti, že zemědělci nemají času nazbyt, a proto po sjednání termínu schůzky bankéři ČSOB přijedou za zemědělci přímo na farmu nebo do podniku. Pro pokrytí potřeb zemědělců postačí kontakt s jedním bankéřem ČSOB, který podle požadavku klienta přijede i s kolegou z ČSOB Leasingu v případě řešení poptávky po financování zemědělské techniky a technologií, nebo s kolegou z ČSOB Pojišťovny pro řešení krytí pojistných rizik včetně pojištění plodin a hospodářských zvířat, anebo s kolegou z ČSOB Factoringu, který řeší oblast převzetí správy pohledávek ­klienta. Tímto výčtem však nabídka služeb pro zemědělce nekončí.

Klientům nabízíme investiční, respektive strategické a dotační poradenství. ČSOB Advisory poskytuje ekonomické a organizační poradenství v úzké vazbě na zázemí mateřské společnosti. ČSOB Advisory nabízí poradenské služby pro všechny situace životního cyklu organizace, řízení strategických projektů i podporu managementu při operativním řízení. Mezi vybrané služby lze zařadit strategické a operativní řízení společnosti, transakční poradenství a poradenství v oblasti financování projektů.

Poradenský dotační servis zajišťují zkušení pracovníci ČSOB EU Centra. Jedná se o tým poradců s více než dvanáctiletými praktickými zkušenosti s dotacemi EU. ČSOB EU Centrum má bohaté zkušenosti s financováním projektů a je lídrem trhu dotačního poradenství pro podnikatele. Pro naše klienty jsme získali dotace a investiční pobídky ve výši 19 miliard korun. Máme výjimečnou, 96% úspěšnost schválených žádostí. ČSOB EU Centrum se zaměřuje na projekty podnikatelských subjektů – například na Program rozvoje venkova, operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, operační program Životní prostředí a investiční pobídky pro zpracovatelský průmysl včetně potravinářského průmyslu. Pro naše klienty je zajímavá i skutečnost, že provizní odměna za zpracování žádostí je závislá až na úspěšném získání dotace, to znamená, že odměna ČSOB za vyřízení je vyplacena až při úspěšném získání dotace. Klienti tak mají současně zajištěnou dotaci i profinancování projektu. Nyní je pro zemědělce aktuální příprava projektů do jarního kola příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova (PRV) a na podzim také zvažován příjem žádostí zejména do operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků.

Vedle ČSOB EU Centra nabízí své služby také Centrum dotačního poradenství v působnosti společnosti ČSOB Leasing. Centrum dotačního poradenství vzniklo v létě roku 2015 a od té doby bylo v rámci jeho činnosti zpracováno přes 300 dotačních auditů. Dotační poradenství v oblasti zemědělství je zaměřeno především na Program rozvoje venkova s důrazem na zemědělskou techniku a zemědělské technologie včetně techniky a technologií na zpracování produktů zemědělské prvovýroby. Pracovníci Centra dotačního poradenství s klientem detailně prodiskutují a posoudí jeho situaci a na základě bezplatné analýzy vyhodnotí, zda je možné a reálné dosáhnout na podporu v rámci některého z opatření aktuálního kola PRV či z nabízených programů v rámci Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF).

Služby centra zahrnují informační servis o novinkách a dotačních výzvách cílených podle podnikatelského zaměření klienta, posouzení konkrétního projektového záměru z pohledu podmínek dotačního titulu, zpracování žádosti a další konzultační činnost v průběhu hodnocení žádosti a realizace projektu. Přínosem pro klienta je zejména kombinace dotačního poradenství a financování investice pod jednou střechou, a to prostřednictvím důvěryhodné a stabilní společnosti.

Bankéři ČSOB zemědělcům poskytnou ucelenou informaci o variantách financování projektů a možnostech předfinancování dotací z PRV i v kombinaci s programy PGRLF. Další možností zvýhodněného financování je EU Smart Credit, což je zvýhodněný úvěr ze zdrojů Evropské investiční banky. Jedná se o nízké úrokové sazby dosažené díky levným zdrojům od Evropské investiční banky. Místem realizace investic je celá Česká republika, včetně hlavního města Prahy. Předmětem podpory je financování investic do hmotného majetku až do 350 milionů korun. Jedná se o zvýhodněný účelový úvěr se splatností minimálně dva roky, který je určen pro malé a střední podniky do 250 zaměstnanců či pro velké podniky do 3000 zaměstnanců na konsolidované bázi za skupinu. Podíl dotovaného úvěru k celkovým nákladům projektu může dosáhnout výše až 100 %. EU Smart Credit je vhodný pro investice do pořízení a technického zhodnocení hmotného majetku v oblasti výroby a služeb. Cílem čerpání zvýhodněného úvěru je podpořit růst a konkurenceschopnost firmy.

Cílem bankéřů ČSOB je nalézt optimální řešení financování potřeb klienta ušité na míru. V posledních letech se potřeby klientů vyvíjí a hojně využívají služeb akvizičního poradenství a financování také v segmentu malých a středních podniků. Zcela logický je zájem v této oblasti zejména o farmy a zemědělské podniky s významnou výměrou vlastní zemědělské půdy. Významný vliv na prodeje zemědělských firem má generační obměna, která se dotýká také navazujících sektorů zpracovatelského průmyslu a služeb.

Našim klientům pomáháme zajišťovat vedle financování investičních záměrů a předfinancování dotací také ošetření měnového, úrokového a komoditního rizika. Aktuální téma je řešení možnosti zafixovat kurz pro budoucí směnu (konverzi) již dnes a zajištění kurzu na fixní úrovni nebo například ve zvoleném pásmu. Dále je možné zafixovat úrokovou sazbu v korunách i zahraničních měnách pro celé období financování a cenu komodity pro budoucí období již dnes.

Rovněž v oblasti komoditního financování má ČSOB dlouhodobé zkušenosti. V segmentu malých a středních podniků její pracovníci zajišťují pokrytí širokého spektra financovatelných komodit, zejména obilovin, olejnin, bavlny, ale i barevných kovů, feroslitin a dalších zemědělských i nezemědělských komodit. Paleta služeb spojených s komoditním financováním je rozsáhlá. Počínaje profinancováním komodity uložené ve skladech tuzemských i mimo území České republiky přes možnost profinancování období přepravy komodity až po zohlednění možného nárůstu tržních cen komodit při stanovení výše financování. Samozřejmostí je možnost flexibilní kombinace zajištění úvěru (komoditou i pohledávkami za odběrateli) a splácení úvěru a uvolnění komodity kdykoli podle potřeb realizace dodávek odběratelům. Klientům poradíme s nastavením optimální struktury financování podle individuálních potřeb a pomůžeme s nastavením dodacích a platebních podmínek kupní smlouvy, včetně zajištění proti nepříznivému pohybu tržních cen komodit.

Další významnou oblastí služeb je exportní financování, ve kterém mají pracovníci ČSOB přes 50 let zkušeností. ČSOB je historicky první banka v České republice, specializovaná na zahraniční obchod. Má zkušenosti s teritorii z celého světa, počínaje Mexikem až po Novou Kaledonii. Nabízí komplexní služby spojené s financováním zahraničního obchodu. Poskytuje například financování výroby, exportní odběratelský úvěr (dovozci či jeho bance) a záruky (Bid Bond, Advance Payment Bond, Performance Bond, Warranty Bond a jiné). Dále svým klientům zabezpečí úvěr na investice v zahraničí a úvěr na dovoz technologie s pojištěním zahraniční exportní agentury (ECA). V České republice je ČSOB předním partnerem Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., (EGAP) a také spolupracuje i s komerčními pojišťovnami.

Velmi důležitou specializovanou službou pro klienty je projektové financování. V této oblasti má ČSOB přes 20 let zkušeností na českém i zahraničním trhu a objem poskytnutých úvěrů tohoto typu přesahuje 20 miliard korun. Jedná se o strukturované financování investičních projektů na základě výnosnosti provozu budovaných aktiv. Zaměření činnosti tohoto útvaru je na financování infrastruktury, telematiky, dopravních prostředků a obslužných zařízení, a také energetických projektů. V oblasti zemědělství je to zejména refinancování bioplynových stanic a financování výstavby skleníků pro pěstování zeleniny, aktuálně zejména rajčat.

Výhodou nabídky skupiny ČSOB pro zemědělce je jeho ucelenost. Klientovi stačí být v kontaktu s jedním firemním bankéřem ČSOB, který zajistí odborné pokrytí všech finančních potřeb klienta, včetně pojištění. Tímto individuálním, odborným a komplexním přístupem ke klientům získává klient paletu služeb, které opravdu potřebuje, a pomáhají mu v růstu jeho podnikání či v rozvoji konkurenceschopnosti jeho společnosti.

Tento ucelený koncept služeb skupina ČSOB poskytuje jak podnikatelům, malým a středním podnikům, tak i korporátním společnostem a rovněž i soukromé klientele. Věřím, že vás tento koncept zaujal a že se připojíte k více než 4 milionům spokojených klientů skupiny ČSOB. Naším cílem je spokojený klient, který dlouhodobě využívá odborné služby skupiny ČSOB.

Ing. Petr Kopeček

ČSOB

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *