Prezidenti COPA a COGECA jednali s komisařkou Fischer-Boelovou

O situaci na trhu s obilím, sektoru cukru a vývoji ve WTO jednali s komisařskou pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischerovou—Boelovou prezidenti COPA Rudolf Schwarzböck a COGEGA Eduardo Baamonde. Prezidenti vyjádřili obavy i o trh s obilím a žádali přijetí radikálnějších opatření, která by mohla tento trh rozhýbat ve zbývající části současného a v blížícím se novém hospodářském roce. Zejména požadovali, aby komise otevřela tendr na export obilí od 1. června a intervenční systém aplikovala flexibilnějším způsobem.

Pokud jde o jednání ve WTO, prezidenti připomenuli komisařce její povinnost respektovat mandát, který dostala od rady zemědělských ministrů EU. Zdůraznili, že nemusí dělat žádné další ústupky, dokud ostatní partneři v jednání neudělají vstřícnou nabídku. Zejména zdůraznili, že konečná smlouva musí být vyvážená po všech stránkách a upozornili na postupnou eliminaci všech typů exportních podpor. V souvislosti s tlakem WTO na cukerní režim unie, požadovali, aby reforma cukru, jejíž návrh má komisařka představit již za měsíc, neohrozil ekonomickou udržitelnost produkce cukru v EU.
Prezidenti poukázali na přínos farmářů a jejich družstev k dynamickému rozvoji venkova. Upozornili, že farmáři a jejich družstva musí být schopni investovat, aby vyhověli narůstající poptávce evropských občanů a narůstající liberalizaci trhu. Proto požadovali, aby investiční dotace pro zvýšení přidané hodnoty zemědělské produkce, které se objevily v návrhu podpory rozvoje venkova pro roky 2007 až 2013, nebyly podmíněné velikostí podniku (návrh počítá s podporou jen pro malé subjekty a mikropodniky).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *