Přijedeme, poradíme, ušetříte!

Sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB) nabízí s podporou Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP ČR) v rámci projektu „Zvyšování informovanosti v obcích“ další zajímavý způsob energetického poradenství. V zájmu podpory osvěty a zvýšení informovanosti v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie budou organizovány akce energetického poradenství přímo v těch obcích Jihočeského kraje, které projeví o tuto službu zájem.

Cílem projektu je informovat o možnostech využívání obnovitelných zdrojů energie, předávání informací o finančních prostředcích udělovaných formou dotací ze SFŽP ČR a celkově tak podporovat úspory všech druhů energií.
Organizace akcí bude probíhat ve spolupráci s obecními úřady, které budou vybírány na základě projeveného zájmu. Na základě dohody se zástupcem místního obecního úřadu bude v obci vybrána vhodná místnost (v prostorách úřadu, popř. v místním kulturním nebo restauračním zařízení). Obyvatelé obce budou o akci předem informováni dostupnými prostředky – informačními vývěskami a letáky, které dodá sdružení ECČB, místním rozhlasem, tištěným zpravodajem obce a podobně.
Porady se uskuteční vždy v odpoledních a večerních hodinách (např. 18:00 – 21:00 hod.), tak aby se mohl zúčastnit co největší počet zájemců Takové poradenské dny se uskutečnily v loňském roce ve třech obcích a setkaly se s velkým ohlasem.
V nejbližších dnech proběhnou v rámci Energetického poradenství akce v obcích Chelčice (7. srpna od 19 hodin v Hospodě u hřiště) a v obci Malovice (8. srpna 2002 od 18:30 v zasedací místnosti obecního úřadu).
Jihočeské obce, které myjí zájem o uspořádání těchto poradenských akcí, mohou kontaktovat Energy Centre České Budějovice, tel.038 / 731 25 80, fax 038 / 731 25 81,
e-mail: office@eccb.cz

Břetislav Koč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *