Připomínkují akční plán

Agrární komora ČR se stala připomínkovým místem Národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů. „Je to zásadní dokument, který po schválení vládou bude zaslán na Evropskou komisi,“ konstatoval viceprezident Agrární komory ČR Bohumil Belada. Akční plán bude podle něj stanovovat, z jakých konkrétních zdrojů obnovitelné energie bude v jednotlivých letech postupně dosahován závazný cíl v roce 2020, který je na minimální úrovni 13 procent z celkové spotřebované energie.

„Důležitost tohoto dokumentu spočívá v tom, že po dosažení cíle pro jednotlivý druh výroby obnovitelné energie může Energetický regulační úřad zastavit od následujícího roku podporu formou garantované výkupní pro nové zdroje a tím daný obor zcela zastavit,“ uvedl s tím, že zemědělci mají v obnovitelných zdrojích tři příležitosti, a to v podobě biopaliv, bioplynových stanicích a pěstování biomasy na spalování. „Je to zásadní pro stabilizaci a diverzifikaci tržeb zemědělců, pro udržení zaměstnanosti na venkově a konečně pro udržení stability v zemědělské soustavě, kde došlo k narušení poklesem živočišné výroby,“ zdůraznil. V současné době je pro tyto účely k dispozici přibližně 600 tisíc hektarů orné půdy a další tisíce hektarů trvalých travních porostů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *