Příznivé počasí v průběhu žní zvýšilo odhad letošní úrody

Podle stavu k 15. srpnu 2004 odhaduje Český statistický úřad produkci základních obilovin ve výši 7 753 tis. tun, brambor celkem 894 tis. tun a cukrovky technické 3 325 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní se odhad produkce základních obilovin zvýšil o 2 492 tis. tun (47,4 %), brambor o 211 tis. tun (tj. o 31,0 %) a cukrovky technické se snížil o 170 tis. tun (tj. o 4,9 %).

Vysokou odhadovanou produkci základních obilovin a řepky ovlivňuje, jak velmi příznivý průběh celého vegetačního, tak především rozhodujícího sklizňového období.

Výnos základních obilovin se předpokládá ve výši 5,13 t/ha (odhad v červenci 4,62 t/ha), to znamená zvýšení o 0,51 t/ha (tj. o 10,9 %). U řepky je očekávaný výnos 3,42 t/ha (odhad v červenci 2,84 t/ha), to je zvýšení o 0,58 t/ha (o 20,3 %) proti červencovému odhadu.

Odhadovaný výnos brambor celkem 24,85 t/ha je vyšší o 5,88 t/ha než skutečnost loňského roku. I u cukrovky technické s odhadovaným výnosem 46,77 t/ha dochází ke zvýšení o 1,57 t/ha, ve srovnání s loňským výnosem. Kromě meziročního srovnání provedl Český statistický úřad i porovnání odhadované produkce a výnosů na průměr za období 1993 – 2003.

Odhad produkce hlavních druhů tržních plodin:
Produkce pšenice ozimé se očekává ve výši 4 425 tis. tun, tj. o 97,1 % více než skutečnost v roce 2003, odhadovaná produkce jarního ječmene 1 696 tis. tun představuje pokles o 3,8 % v porovnání s loňským rokem. Očekávaná produkce řepky se zvýšila na 886 tis. tun, což znamená nárůst o 128,5 % proti loňské skutečnosti. Odhadovaná produkce brambor pozdních konzumních ve výši 581 tis. tun představuje zvýšení proti minulému roku o 29,9 %.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *