Pro lepší ovzduší na severu Moravy

Ministryně životního prostředí Rut Bízková dnes shrnula dosavadní práci svého resortu v oblasti řešení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji. Právě zlepšení ovzduší v tomto regionu je jednou z hlavních priorit, které si ministryně při nástupu do funkce v polovině dubna stanovila. Od té doby Ministerstvo životního prostředí uskutečnilo řadu konkrétních kroků. Informovala o tom Petra Roubíčková z Ministerstva životního prostředí ČR.

„Šestnáctého dubna jsem vyhlásila výzvu na financování projektů ze Švýcarských fondů na ekologizaci hromadné dopravy s tím, že primárně budou financovány projekty z Moravskoslezského (MS) kraje. Ta trvá až do 16. července. V současné době konzultujeme projekty například s Regionální rozvojovou agenturou MS kraje či s Vítkovicemi, které mají zájem na ekologizaci dopravy. Celkem je na projekty vyčleněno téměř půl miliardy korun,“ říká ministryně Bízková.
Současně v průběhu uplynulých dvou měsíců proběhla řada individuálních setkání s představiteli podniků, které v Ostravě znečišťují ovzduší. „Získali jsme při tom seznam projektů, které mají tyto firmy připraveny, aby se jejich provozy staly ekologičtějšími. Jsou to projekty za více než třináct miliard korun. Nastavujeme podmínky spolufinancování těchto investic tak, aby firmy mohly na jejich uskutečnění získat z evropských fondů až pět miliard korun do roku 2013,“ říká ministryně.
Vláda v dubnu letošního roku schválila „Zprávu o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji“, která je souborem kroků, jež má naplnit zejména resort životního prostředí, a jejímž výsledkem má být zlepšení ovzduší v MS kraji. Před několika týdny tuto zprávu ministryně doplnila o finanční zabezpečení těchto kroků. Většinu opatření zaplatí Evropské fondy a rozpočet MŽP.
„My jsme učinili ty první kroky, které ovšem nyní musí uchopit příslušní partneři. Jedině pak budou opravdu účinné. Dnešek je vlastně takovou otevřenou výzvou pro kraj, města a obce i průmysl, aby začaly konat, a výzvou pro veřejnost, aby se o naplnění těchto změn aktivně zajímala,“ říká ministryně.
První takovou výzvou pro průmysl, ale i zastupitele měst a obcí, se stala minulý čtvrtek schválená změna podmínek čerpání dotací z Operačního programu Životní prostředí. Z něj je možné financovat projekty, jež přispívají ke zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. V nové podobě jsou podmínky vstřícnější, došlo k rozšíření oblasti podpory, a ministerstvo a Státní fond životního prostředí tak předpokládají zvýšený zájem o tento program již v podzimní výzvě. Nově je možné čerpat podporu například na pořízení úklidových vozů, na zařízení ke snižování prašnosti skrápěním či odprašovací nebo mlžicí zařízení. Zde se předpokládá zájem především ze stran měst a obcí, ale i samotných znečišťovatelů, kteří mohou získat dotaci na úklidové vozy a skrápění uvnitř průmyslových areálů ke snížení prašnosti. V ostatních případech je čerpání podpory usnadněno zrušením některých podmínek. „Nechali jsme si udělat odbornou analýzu nízkého zájmu o projekty v oblasti ovzduší. Právě změna podmínek a usnadnění čerpání by měly dle studie vést ke zvýšení zájmu o projekty v této oblasti,“ uvádí ministryně Bízková.
„Na podzim budeme vyhlašovat výzvu pro podávání žádostí, do té doby je SFŽP připraven tyto projekty individuálně konzultovat se znečišťovateli, aby ekologizace mohla začít co nejdříve,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Štěpánek.
Druhou výzvou, tentokrát směrem k zastupitelům Moravskoslezského kraje, je zajištění finančních prostředků na ozdravné pobyty dětí. „Společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsme identifikovali možnosti, jak financovat ozdravné pobyty dětí s využitím evropských fondů a dopisem jsem informovala hejtmana Moravskoslezského kraje, aby kraj těchto možností využil. Nyní je tudíž na kraji, aby vyhlásil výzvu na projekty, které umožní výjezdy dětí již v letošní topné sezóně,“ pokračuje ve výčtu opatření ministryně.
Další v řadě je pak výzva pro odborníky z oblasti ovzduší. Ministerstvo životního prostředí v nejbližší době zveřejní několik podpůrných projektů v hodnotě v řádu milionů korun. „Prozatím jsme identifikovali projekty, které chceme realizovat, aby práce na zlepšování kvality ovzduší byla co nejintenzivnější. Jedná se především o analýzy a školení žadatelů i úředníků, aby informovanost všech zúčastněných byla co nejširší. V průběhu roku chce Ministerstvo životního prostředí rovněž zahájit intenzivní kampaň, která veřejnost upozorní na důsledky pálení nevhodných materiálů v topeništích a vyzve ji ke spolupráci,“ říká zástupce ředitele odboru ochrany ovzduší MŽP Kurt Dědič.
V srpnu se znovu setká meziresortní skupina, vedená náměstkem ministryně Karlem Bláhou, jejímž cílem je analýza a případné změny resortních koncepcí takovým způsobem, který zajistí kvalitnější ovzduší v Moravskoslezském (MS) kraji. Úspěšně pokračují i jednání a výměna informací o znečištění ovzduší s polskou vládou. Česká inspekce životního prostředí má do konce června předložit seznam znečišťovatelů, u kterých lze uplatnit a zpřísnit integrované povolení. To se stane další výzvou především pro krajský úřad. Koncem června bude rovněž zřejmé, jaké je plnění Krajského integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší MS kraje.
„O krocích ministerstva budeme průběžně veřejnost informovat. Dnešní setkání by mělo zahájit pravidelné informování médií a veřejnosti o intenzivní práci resortu. Věřím, že na jejím konci je lepší ovzduší obyvatel Moravskoslezského kraje,“ uzavřela inistryně životního prostředí Rut Bízková.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *