Proběhlo cvičení na výskyt ptačí chřipky

V okrese Domažlice, v Plzeňském kraji, včera proběhlo taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS). Předmětem cvičení bylo řešení výskytu ptačí chřipky ve velkochovu drůbeže s klecovou technologií. Informoval o tom mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.

Akce se zúčastnily jednotky hasičského záchranného sboru (HZS) Plzeňského kraje, Krajské ředitelství HZS Plzeňského kraje, Policie ČR, Krajská hygienická stanice Plzeň, Krajský úřad Plzeňského kraje, Státní veterinární správy ČR a Krajské veterinární správa pro Plzeňský kraj.
V první fázi se ve štábu velitele zásahu probral teoretický postup jednotlivých zasahujících složek podle pohotovostního plánu veterinárních opatření. Tyto pohotovostní plány má Státní veterinární správa ČR vypracované na zdolávání nebezpečných nákaz, jako je například slintavka a kulhavka, klasický mor prasat a podobně. Na základě těchto plánů jsou zpracovány pohotovostní plány v krajích a jsou součástí havarijních plánů jednotlivých krajů, obdobně jako tomu je v případě Plzeňského kraje.
V druhé fázi taktického cvičení jednotky hasičů v předepsaných ochranných prostředcích nacvičovaly vynášení nosnic z klecí. Smyslem bylo získat údaje, které jsou nezbytné pro tvorbu logistiky zásahu v případě „ostrého“ nasazení jednotek IZS během skutečné nákazy. Je třeba si uvědomit, že ptačí chřipka je nebezpečná nákaza a může být přenosná i na člověka a je tedy bezpodmínečně nutné rychle a účinně zabránit jejímu dalšímu šíření. Poznatky z takových cvičení jsou podkladem pro zlepšení pohotovostních plánů a pro zlepšení koordinace zasahujících složek integrovaného záchranného systému.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *