První konzultace nad prioritami

K prvním z řady plánovaných konzultací nad prioritami, cíli i strategií českého předsednictví v agrárním sektoru se v pátek sešel bývalý eurokomisař pro zemědělství a rozvoj venkova Franz Fischler s ministrem Petrem Gandalovičem a celým týmem českého předsednictví ministerstva zemědělství. Agroweb o tom informoval mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček.

Nejvýznamnějším důsledkem současné ekonomické krize pro agrární sektor je podle Fischlera obtížně předvídatelný vývoj cen a samozřejmě zostření konkurence. „V situaci, kdy je mezi lidmi celkově méně peněz, samozřejmě roste konkurence o to, kdo z nich získá jaký díl,“ komentuje Fischler.
Franz Fischler nastupoval do funkce eurokomisaře po McSharrym, který jako první skutečně začal reformovat společnou zemědělskou politiku (SZP) – v té době EU-12. Důvodem reformy byla nadprodukce vyvolaná dotacemi a regulovanými cenami, a tím nadměrný růst nákladů na SZP. Základní myšlenkou McSharryho reformy byl návrat zemědělské produkce zpět do tržního systému a oddělení platby od závislosti na produkci, snižování regulované ceny a dosažení hladiny světových cen. Podobné úkoly stojí i před těmi, kteří teď formují podobu a diskutují o zásadách budoucí SZP po roce 2013. Fischler navázal na základní myšlenky McSharryho reformy a postupnými kroky realizoval zásadní reformu SZP EU. Pro úspěšné rozšíření EU o Švédsko, Finsko a Rakousko byl vyvinut systém programů pro rozvoj venkova. Fischler také inicioval Corkskou konferenci v roce 1996 a výsledná deklarace se stala základem k vytvoření II. pilíře SZP. Zásadní z pohledu českého předsednictví byl také Fischlerův důraz na posun od kvantity ke kvalitě v procesu produkce potravin.
Franz Fischler řešil v době svého působení několik krizí, které vznikly onemocněním zvířat (BSE krize, slintavka a kulhavka) a úspěšně dokázal svojí politikou bezpečnosti potravin vrátit důvěru zákazníků v evropskou produkci. „V době svého působení na postu eurokomisaře se Franz Fischler snažil zjednodušit společnou zemědělskou politiku zejména transparentní a dostupnou legislativou – a tady nachází české předsednictví další styčný bod a možnosti využít cenných zkušeností bývalého eurokomisaře,“ říká ministr Gandalovič.
Působení Franze Fischlera v EK je výjimečné nejen z pohledu provedených reforem, vlivu na úspěšná jednání o liberalizaci trhu, ale i z hlediska zcela bezprecedentního rozšíření Evropské unie o patnáct států, které kladlo nároky na vyjednání podmínek rozšíření v oblasti zemědělství. Fischler v současné době působí jako konzultant, aktivně se zapojil do diskuse o Global Marshall Plan, ustanovil ve spolupráci s European Landowners Forum for the Future of Agriculture a moderuje diskusi o budoucnosti SZP po roce 2013 (první fórum pro budoucnost zemědělství se konalo loni v březnu, druhé se připravuje na březen 2009).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *