První nástin rozpočtu

První návrh rozpočtu na další rok začíná vznikat v červnu. Letos již od počátku ministerstvo financí počítá na rok 2011 s třemi miliardami korun na platby top-up, což je proti loňsku výrazný posun. Uvedl to náměstek ministra zemědělství Oldřich Černoch minulý týden na společném zasedání výboru a kontrolní komise Zemědělského svazu ČR (ZS) s tím, že to považuje za pozitivní fakt.

Prezident Agrární komory ČR Jan Veleba se však k nástinu rozpočtu tak optimisticky nestaví. Podle něj se naopak dají očekávat další škrty. „Já si myslím, že vstupujeme v návaznosti na mezinárodní ekonomické souvislosti do nejhoršího období od transformace zemědělství. Teď se teprve bude lámat chleba,“ prohlásil. Černoch upozornil, že jde o průběžnou pracovní informaci, protože oficiální oznámení o rozpočtu nelze čekat dříve než v polovině července.
Přestože byly vyčleněny hned nějaké prostředky na národní doplňkové platby, v prvním nástinu rozpočtu podle něj resortu chybí 6,5 až sedm miliard korun. V posledním období se podle Černocha výrazně zvyšuje potřeba kofinancování Programu rozvoje venkova. „Dochází k ukončení řady projektů. Letos tak bude stejně jako v příštím roce potřeba na jejich kofinancování asi 3,9 miliardy korun,“ informoval. Navíc se resort musí vypořádat minimálně asi s pětiprocentní úsporou běžných výdajů, podle Černocha půjde však pravděpodobněji o deset procent. To se promítne do všech oblastí. Za problematické označil náměstek národní dotace, zejména financování lesního a vodního hospodářství.
Připomněl, že pro letošní rok se podařilo získat dodatečné prostředky na přímé platby a současný rozpočet je srovnatelný s rokem 2009. Ze zdrojů Pozemkového fondu ČR bylo přesunuto na národní doplňkové platby top-up 1,5 miliardy korun. „Chtěli bychom realizovat ještě 0,5 miliardy z Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu tak, jak doporučil zemědělský výbor Poslanecké sněmovny. Jednání s ministerstvem financí jsou však nesmírně komplikovaná v tom, že tato částka byla určena na řešení problematiky krize 2009 s výhledem na rok 2010 a 2011. Jde o prostředky z kapitoly veřejné pokladniční správy, které jsou přísně vázány pouze ke konkrétním účelům,“ konstatoval.
Předseda ZS ČR Miroslav Jirovský sdělil, že podle schváleného státního rozpočtu na letošní rok, při zohlednění navýšení top-up, by za letošní rok mohly jít do zemědělských podniků přímé platby, podpory a dotace ve výši 29,5 miliardy korun, včetně vratky spotřební daně za motorovou naftu by to bylo 30,9 miliardy korun. „Je to stejná částka jako za rok 2009, přestože v tomto roce se zvyšují platby SAPS hrazené z EU. Právě proto musíme usilovat o další navýšení top-up, které by se promítlo do platby na zemědělskou půdu,“ prohlásil Jirovský. Největší problém vidí v nerovnosti národních dotací, neboť silné země EU-15 mohou poskytovat vyšší národní podpory. „Proto za zásadní považujeme v připravované reformě rozšířit regulaci i na národní podpory, jako třetího pilíře společné zemědělské politiky,“ konstatoval. Doplnil, že na platby SAPS v letošním roce, včetně navýšení o devět milionu eur za zrušenou platbu na energetické plodiny, je ve státním rozpočtu určeno 17 miliard korun. Z toho se ale vyplácí přes jedna miliarda korun na cukr (SSP) a odpočítává 800 milionů korun na platby pro dojné krávy. Na plochu by tedy mělo být celkem vyplaceno zhruba 15,2 miliard korun. V souvislosti s dalším propadem cen zemědělských výrobců pak svaz požádal ministra zemědělství Jakuba Šebestu, aby i pro letošní rok byla dojednána možnost výplaty 60 procent záloh na platby SAPS. Podle Jirovského obdobnou žádost již podaly vlády Francie a Španělska.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *