Radost z výběru, nebo marné hledání?

Vyrovnaná nabídka vede k obtížné orientaci na trhu. Potěšení z výběru nového traktoru se tak může snadno změnit v trýznivé hledání bez konce. Samozřejmě záleží na tom, jaké jsou v otázkách dodávek zemědělské techniky priority. Mnoho perspektivních zemědělských podniků spolupracuje se svými ověřenými dodavateli, protože mají důvěru nejen v prodej samotný, ale díky spolehlivosti také v oblast servisu, prodeje náhradních dílů či zapůjčení náhradního stroje.

V případě potřeby nové techniky se takový podnik obrátí na svého prodejce a ten zvolí traktor s požadovaným výkonem od výrobce, kterého má ve svém sortimentu.
Tím je volba zjednodušená. Je pravda, že na rozdíl od závěsné techniky není u traktorů zvykem zapůjčení stroje na vyzkoušení ve vlastních podmínkách. Proto může pomoci důvěra ve výrobce; co se týká výbavy, mohou rozhodnout vlastní zkušenosti z dosavadního provozu stávajících strojů či prohlídka traktorů na výstavách, polních dnech a jiných akcích.
Zde bývají k vidění také stroje v plné výbavě, s nimiž jejich prodejci chtějí prezentovat možnosti konkrétní modelové řady. Zájemce si pak může udělat představu o tom, zda by daný traktor dokázal splňovat jeho představy. A to nejenom v oblasti výkonu, ale také svou výbavou pro předpokládaný způsob využití.
Nesnadná orientace v nabídkách

Značně složitější je volba nového traktoru tehdy, pokud není vyhraněn jeden výrobce, ale přichází v úvahu nový stroj napříč naším trhem. Postupným sjednocováním výbavy se obtížně rozlišuje vhodný stroj. Často pouze detailní znalosti pomohou nalézt určité rozdíly ve způsobu ovládání traktoru a příslušenství, v možnostech agregace či ve fungování a dostupnosti elektronických systémů.
Rozdílné nároky na měrnou výkonovou hmotnost
Výkonová kategorie do 160 k je pro volbu nového traktoru obtížná. Je to dáno tím, že takové traktory vykonávají značně široké spektrum práce. Oblast využití je dokonce tak široká, že kladené požadavky na traktor mohou být i zcela protichůdné. To platí již například o měrné výkonové hmotnosti. Pro polní práce, jako je třeba orba, je dobře, pokud je traktor adekvátně dotížený, přičemž důležité je také vhodné rozložení hmotnosti na obě nápravy. Při přípravě půdy pak záleží na zvolené agrotechnice a osevním postupu; pro rychlé polní práce, jako je sklizeň pícnin, hnojení, ochrana rostlin či pro lehkou dopravu není přílišné dotížení zapotřebí.
Měrnou výkonovou hmotnost lze změnit také proměnlivou úrovní výkonu motoru. Přídavné navyšování výkonu, tzv. Powerboost, může tuto hodnotu snížit tím, že za jízdy po silnici rychlostí vyšší než (nejčastěji) 20 km/h uvolní další výkonové rezervy motoru. Díky tomu je možné ve většině situací udržet pojezdovou rychlost na konstantní úrovni. O aktivním navýšení výkonu je řidič informován většinou jenom rozsvícením malé ikony na terminálu počítače, jinak v provozu tuto funkci nepozná.

Jak ovlivnit efektivitu dopravy

Stále častěji jsou moderní převodovky konstruovány tak, že dovolují jízdu maximální rychlostí při redukovaných otáčkách motoru. Plynulé převodovky mají tuto funkci standardně, mechanické ve volitelné výbavě. Proto je na tuto možnost dobré myslet, pokud bude traktor využíván v dopravě. V nižší a střední výkonové třídě je to téměř samozřejmostí. Obě funkce, tedy jak navyšování výkonu, tak i rychlost 40 km/h při redukovaných otáčkách motoru, mohou přispět ke zvýšení produktivity práce v dopravě.

Osvědčené mechanické ovládání

Také kabiny prochází stálým vývojem. V ergonomii a rozložení ovládacích prvků lze nalézt nejvíce rozdílů mezi komfortními traktory a jejich cenově příznivějšími protějšky (i v rámci jedné značky). Úroveň komfortu u nového traktoru je závislá na finančních možnostech, potřebách obsluhy a povaze nasazení traktoru.
Mechanické ovládání převodovky či vnějších hydraulických okruhů postačuje pro vykonávání jednoduchých činností, jako jsou agregace s krmným míchacím vozem, se shrnovači či obraceči píce nebo s mulčovači při údržbě krajiny.
Potřeba zvýšit plynulost, bezpečnost a ergonomii práce s čelním nakladačem vedla výrobce traktorů k vývoji nových druhů kabin s výrazně vylepšenou viditelností směrem na nakladač. U high-tech traktorů je prodloužené čelní sklo ve standardu, u ostatních strojů instalují výrobci střešní okno většinou na přání s takovou velikostí, že mohou označit kabinu jako panoramatickou.
V obou případech řidiči při práci s nakladačem odpadá nutnost vyklánění do strany a dopředu, takže vydrží pracovat déle. Důležitý je také výhled na přední kola a do stran, umožňující rychle odhadnout, zda projede požadovaným prostorem. Dobrý výhled do prostoru zadního tříbodového závěsu usnadňuje práci při připojování nářadí.

Dvojkombinace mají své výhody

Traktory nižší a střední výkonové třídy bývají často agregovány se žacími stroji. Kromě vzadu nesené verze je vhodné osadit traktor zároveň i čelně neseným žacím strojem. To má několik výhod: jednak může být lépe využitý výkon motoru a jednak se zvyšuje plošná výkonnost a využití paliva a sklizeň pozemku nemusí probíhat po záhonech, ale plynule od jedné strany ke druhé.
To je šetrnější způsob k divoké zvěři, která má možnost úniku do sousedních porostů. Proto se pro tento případ doporučuje osadit traktor čelním tříbodovým závěsem a vývodovým hřídelem. Závěsy v přední části traktoru jsou již dobře integrované a v některých případech řešeny jako modulární. Jejich nosnost u traktoru výkonové kategorie 100 k činí více než 18 kN.
Žací stroje jsou dnes vyráběny v široké paletě modelů lišících se výbavou a energetickou náročností. Traktory s výkonem 120–150 k mohou být agregovány s dvojicí nesených žacích strojů vybavených kondicionérem o celkovém záběru 5,5–7 m. Žací stroje mají středové uchycení v těžišti, jsou tedy dobře vyvážené a dobře kopírují povrch půdy. Pokud má vzadu nesený žací stroj možnost odpojení kondicionéru, lze jej alternativně nasadit také samostatně s traktorem o výkonu 70–80 k.

Vysoká výkonnost za příznivou cenu

Žací stroje bez zařízení pro souběžnou úpravu píce jsou lehčí, mají kompaktní rozměry a vyžadují méně výkonu motoru. Toho se využívá u žacích kombinací se záběrem sedm nebo i devět metrů, s nimiž může traktor s výkonem 130 k posekat 7, resp. 11 ha/h. Tyto kombinace mají mechanické odlehčení pomocí pružin.
Podobným systémem bývají vybaveny i vzadu nesené žací stroje s kondicionérem; jejich nové generace mají již standardně hydraulické odlehčení se snadným nastavením přítlaku z kabiny. Dále mohou být vybaveny pístnicí pro nastavení výšky polohy připojovacího čepu, což usnadňuje a urychluje připojování stroje k traktoru.
Za tento vyšší komfort obsluhy se ale platí nutností širší výbavy traktoru, tzn. kromě okruhu pro sklápění do pracovní/přepravní polohy jsou zapotřebí ještě další dva hydraulické okruhy. Zároveň je užitečné, aby byl traktor vybaven externími ovladači na blatníku. U předního tříbodového závěsu se vnější hydraulický okruh využije pro případné sklápění bočních krytů žacího stroje ovládané z kabiny.

Speciální výbava do svahů

Co se týká žacích strojů, řeší mnoho uživatelů ještě problém ochrany skel kabiny před poškozením nárazem vymrštěného kamene. Používají se sítě s pletivem z kovu, které ale také nemusí být optimální. Dobré řešení je externě namontované plexisklo, vyříznuté přesně podle tvaru kabiny.
Traktory, které provádí sklizeň luk v podhorských oblastech, musí být na to speciálně vybaveny: mít široký rozchod a co nejnižší hmotnost. Případně se vyrábí speciální verze s nízko uloženým těžištěm, běžné je také osazení dvoumontážemi pneumatik na obou nápravách. Běžný provoz pak vyžaduje od traktoru podstatně větší výkon v tahu a při brzdění. Na extrémních svazích či při sklizni citlivého travního drnu je lepší využívat speciální svahové nosiče nářadí.

Pro delší směny lepší vybavení

Jednodušeji vybavené traktory často postrádají odpružení kabiny. Množství rázů v kabině lze snížit (i dodatečným) pořízením sedačky s pneumatickým odpružením. Pro agregace s komplikovanějšími závěsnými stroji (pro zpracování půdy a setí či například se sklízeči okopanin) je vhodné uvažovat o komfortnější výbavě. Je třeba vzít v úvahu skutečnost, že obsluha bude v kabině trávit více času.
Zde má smysl již odpružení přední nápravy i kabiny či automatický režim pohonu všech kol. Zvláště práce s aktivními stroji na přípravu půdy, jako jsou půdní frézy, může být za nepříznivých podmínek energeticky velmi náročná a za takové situace se nejlépe uplatní traktory s plynulou převodovkou. Dokážou totiž poskytovat plný výkon motoru přes vývodový hřídel i při velmi pomalých rychlostech. Tím lze i v obtížných úsecích zachovat požadovanou kvalitu práce. Plynulá převodovka také zabraňuje udušení motoru při náhlém zvýšení odporu. Moderní plynulé převodovky již mají vysokou míru účinnosti, když je za všech okolností přenášena mechanickou cestou minimálně polovina výkonu motoru.

Navigace pro postřikovače

Jsou rovněž i dobrou volbou pro traktor, pracující s postřikovačem. Pro dosažení optimální kvality aplikace je dobré, aby traktor udržoval stejnoměrnou pojezdovou rychlost. Řidič si zvolí požadovanou rychlost, kterou pak traktor udržuje automatickou regulací otáček motoru a převodového poměru.
U postřikovačů se využívá stále více elektronika pro zvýšení přesnosti aplikace, často také ve spojení se signálem GPS. Také proto by měl být traktor pro postřikovač dobře vybaven: minimálně alespoň zástrčkou s napojením na CAN-Bus, z níž počítač postřikovače bude zjišťovat informace o pojezdové rychlosti, či terminálem, dovolujícím ovládání pomocí ISO-Bus.
Pro fungování systémů vypínání sekcí na základě polohy soupravy je zapotřebí přijímač signálu GPS a ke zjednodušení práce řidiči přispívá systém asistovaného řízení nebo přímo integrované automatické řízení. Navigace se uplatní zvláště při aplikaci preemergentních herbicidů nebo i při práci s rozmetadly průmyslových hnojiv. Výrazně pomáhá v orientaci na poli při hnojení před setím.

Co přináší elektronika

Jak ukazují zkušenosti z praxe, uvedené inteligentní systémy mají návratnost. Vzhledem k ceně přípravků na ochranu rostlin a hnojiv se vyplatí; s nimi souvisí i požadavky na úroveň traktoru. Dobrá výbava spolu s GPS navigací se v plné míře využije i při setí. Traktor s výkonem 140 k může být agregován s univerzální taženou pneumatickou secí kombinací o záběru 4 m. Její dávkovací zařízení může být automaticky vypínáno a zapínáno na souvratích pomocí systémů pro řízení sekcí podle GPS. Tím se zvyšuje přesnost výsevu (v závislosti na nastavení systému).
Další usnadnění práce přinese řidiči využívání souvraťového managementu, který vykoná jednotlivé úkony jeden za druhým na souvrati samočinně. Moderní navigační systémy umí otáčet soupravu na souvratích také automaticky. Výsledkem toho je eliminace možných chyb obsluhy, zvýšení běžných pracovních rychlostí, úspory v oblasti nákladů na palivo či na náhradní díly a možnost pracovat i za sucha, za mlhy nebo v noci. Pokud se tedy předpokládá u traktoru s výkonem 130 až 160 k intenzivní nasazení v dlouhých směnách (byť i jen v relativně krátkém období), je vhodné jej dobře vybavit.
V hlavní roli celkové rozměry

Naproti tomu u traktorů „do dvora“ s výkonem 50–110 k není ani tak důležitá výbava, ale spíše dobrá manévrovatelnost, obratnost a příznivé celkové rozměry. Traktor by měl mít nízkou výšku pro snadný průjezd stájemi, měl by být lehký, ale zároveň rychlý, výkonný jak v pojezdu, tak i v hydraulickém systému a zároveň úsporný. U nových traktorů jejich výrobci provedli změny například v oblasti převodovky, čímž snížili její hmotnost, zvýšili světlou výšku a rovněž i účinnost. Zároveň na základě ohlasů praxe roste i odebíratelné množství oleje, kterým se zásobují hydromotory agregovaných strojů. Tento parametr je vhodné si rovněž před zakoupením ověřit.

Zesílené nápravy

Nové modelové řady kompaktních traktorů disponují často nápravami s vyšší nosností. Tím je umožněna bezproblémová práce s čelním nakladačem, případně agregace s návěsy při dopravě nejrůznějších materiálů. Vyšší hodnota užitečného zatížení dovoluje také práci se secí kombinací a s kotoučovým pěchem nebo s přídavným závažím v čelním závěsu.
Díky zesíleným nápravám bylo možné rozšířit nabídku pneumatik. Traktory výkonové kategorie 100 k lze obouvat pneumatikami od nejnižšího profilu 30 palců až po rozměr 38 palců. S pneumatikami o větším průměru roste světlá výška, pohyblivost v obtížném terénu a zlepšují se tahové vlastnosti traktoru. Rozložením hmotnosti na větší kontaktní plochu se redukuje utužení půdy či negativní vliv na travní drn při sklizni pícnin. Takže, pokud se předpokládá využití traktoru i pro základní zpracování půdy, což je častý případ na rodinných farmách, nebo ke sklizni pícnin na svažitých pozemcích, je vhodné ověřit si hodnoty užitečného zatížení a pořídit velké pneumatiky.

S jednodušší převodovkou

Pokud bude traktor uvedené výkonové třídy pracovat převážně na farmě, postačuje jednoduchá verze převodovky. Ovládání reverzace při zatížení je téměř nutností, počet rychlostních stupňů řazených bez sešlapávání spojkového pedálu postačuje v rozsahu od dvou do čtyř. Pojezdové rychlosti začínají většinou na hodnotě 2,5 km/h (1,5 km/h s redukcí) a končí na 40 km/h.
U převodovky stojí na prvním místě její funkcionalita a přehledné, jednoduché ovládání. Někteří výrobci nabízí potenciometr, s nímž lze nastavit modulaci pojezdové spojky a tím i agresivitu rozjezdu traktoru při reverzaci. Měkké nastavení je ideální pro práce na poli, k nimž patří sklizeň pomocí lisů, střední je vhodné pro standardní práci a nejcitlivější umožňuje téměř okamžitou změnu směru jízdy při intenzivním nasazení s čelním nakladačem.
K pravé high-tech výbavě již patří potenciometr pro nastavení počtu otáček volantu k dosažení plného rejdu kol.
Některé kompaktní traktory jsou vybaveny převodovkami s řazením všech rychlostních stupňů i skupin bez použití spojkového pedálu ve standardu. Přizpůsobení rychlostí probíhá automaticky.

Automatika PTO se hodí

Pro kompaktní traktor, který bude pracovat na poli a na loukách, je užitečné vybavení zadním vývodovým hřídelem se třemi druhy otáček (540/540E/ /1000). Díky tomu lze vhodně pokrýt potřeby výkonu jak lehčích verzí rotačních bran, tak i strojů s menšími nároky, jako jsou shrnovače či nesené postřikovače. Změna otáček se provádí buďto přesunutím páky v kulise, anebo již komfortněji pomocí spínače.
Pro práci s nesenou kombinací se hodí také jednoduchá automatika vypínání a zapínání vývodového hřídele v závislosti na poloze spodních ramen tříbodového závěsu.

Rozdíly v hydraulickém systému

Kompaktní traktory bývají sériově vybaveny hydrogenerátorem s výkonem například 60 l/min, který postačuje pro běžné funkce hydrauliky (kromě toho navíc ještě čerpadlem pro řízení). Na přání mohou být vybaveny systémem HiFlow, což znamená doplnění o třetí (zubový) hydrogenerátor. Tím se po sloučení průtoku obou čerpadel získá průtočné množství nad 100 l/min, které je dostatečné pro všechny funkce čelního nakladače včetně případného ovládání příslušenství. Na výkonnost hydraulického systému je tedy třeba také dbát v případě, že traktor čeká manipulace.

Pohodlný vstup hraje svou roli

U traktorů s výkonem do 100 k řidič často nastupuje a vystupuje z kabiny. Ergonomicky dobře zvládnutý vstup je proto jedním z důvodů, proč některé traktory i přes četné jiné nedostatky mají jejich uživatelé ve značné oblibě. Vstupní prostor má být dostatečně široký, ne příliš příkrý, doplněný pevnými držadly, dosažitelnými ze země, a to na obou stranách kabiny. A také řádně ochráněn před přívalem nečistot od zadních pneumatik. Pokud dobré zakrytí chybí, může to zhoršovat pohyblivost po schůdcích do kabiny.
Tyto požadavky mají své provozní důvody a kromě pohodlí při každodenní práci přispívají také ke zvýšení bezpečnosti. Pohyb řidiče usnadňuje také sklopitelný sloupek řízení včetně přístrojové desky.
V uspořádání ovladačů především na pravé postranní konzole existují značné rozdíly. Proto je dobré se do traktoru alespoň posadit a zjistit, zda bude rozložení ovladačů konkrétního stroje vyhovovat potřebám a zvyklostem. Některé stroje mají umístěné ovladače pro spínání vývodového hřídele či pro nastavení EHR zadního tříbodového závěsu na sloupku kabiny. Velcí výrobci traktorů nabízí i stroje v kategorii 100 k ve třech úrovních výbavy, v nichž se může vnitřní provedení odlišovat.

Velké kabiny i u malých traktorů

Kabiny jsou již často převzaté od větších traktorů střední výkonové třídy. V interiéru rozhoduje dostatek vnitřního prostoru a snadno – nebo obtížně uzavíratelné dveře. V tomto posledním bodu se traktory různých značek a různého ročníku výroby mezi sebou mohou značně lišit. A pro traktor do krmného vozu je vhodné zvolit tzv. nízkoprofilovou kabinu s nízkou výškou, která umožňuje hladký průjezd stájemi.
Kompaktní traktory do dvora také často pracují s čelním nakladačem, například při plnění krmného míchacího vozu či při manipulaci s balíky. Pro tento případ se vyrábí verze s výrazným zešikmením kapoty motoru, což zlepšuje výhled na čelně nesená nářadí a na nakladač. Usnadnění takové konstrukce přinesly nové generace vznětových motorů se třemi válci a zdvihovým objemem 3,3 l. Krátký rozvor dovoluje vynikající pohyblivost.
Na první pohled malým, ale užitečným zlepšením jsou ovládací joysticky nové generace. Řidič s nimi může ovládat také rychlostní stupně řazené při zatížení, reverzaci, pojezdovou spojku a některé další, elektricky ovládané funkce. Tím se mu zjednoduší práce a při manévrování s nakladačem je možné efektivně zkrátit jednotlivé pracovní cykly.

Snadná údržba je důležitá

Traktory pracující v živočišné výrobě pro potřeby krmení odpracují každoročně velký počet motohodin. Svou roli tedy hraje i náročnost jejich údržby. Jako dobré řešení lze označit jednodílnou kapotu motoru, poskytující volný přístup ke vzduchovému filtru a bloku chladičů. Pokud je třeba opakovaně nejprve zdvihnout horní část kapoty a poté odejmout oba samostatné boční díly, je údržba mnohem zdlouhavější.

Ve spolupráci se zákazníky

Velcí světoví výrobci traktorů vyvíjejí nové modelové řady ve spolupráci se zákazníky. Ti mají možnost vstoupit do procesu vývoje traktorů a tím ovlivňovat názory konstruktérů, z nichž mnozí mají regionální zkušenosti z praxe. Pro zvládnutí potřeb a požadavků nejnáročnějších zákazníků se využívají nejmodernější technologie vývoje a výroby.
Pokud si zákazník zakoupí nový traktor, začne s ním pracovat a najde ovladače vždy tam, kam patří, nebo ocení dobře pracující automatiku řazení spolu s pružným motorem, je to proto, že traktor vyvíjeli inženýři se zkušenostmi ze zemědělské praxe. Ti rozumí aplikacím, v nichž bude nový traktor později nasazován. Znají přesně účel, za kterým jsou projektovány určité díly a komponenty, a také to, jaké využití jejich pozdější uživatelé předpokládají.

Hlavní změny v převodovkách

Znají také dobré vlastnosti, oblíbené u předcházejícího modelu. Často se inovace dotýkají převodovky, která by u traktorů výkonové třídy 100 k měla mít především vysokou účinnost, robustní konstrukci odolnou proměnlivému namáhání, pokud možno dostatek převodových stupňů v hlavní pracovní oblasti, čtyřrychlostní vývodový hřídel a měla by se nacházet v blízkosti středu zadní nápravy.
Moderní převodovky kategorie 100 k nabízí vyšší účinnost a lepší efektivitu práce díky maximální rychlosti jízdy při redukovaných otáčkách motoru a schopnosti přenášet vyšší výkon. Zároveň si zachovávají kompaktní rozměry pro snadnou zástavbu do rámu traktoru a nízkou hmotnost pro zachování dostatečné hodnoty užitečného zatížení traktoru. U mechanické převodovky je pak vhodné alespoň čtyřstupňové řazení při zatížení, případně doplněné automatickým režimem řazení s možnostmi nastavení automatiky (omezení rychlostních stupňů). Pro spolehlivé fungování je také důležitý účinný hydraulický systém.

Na základě znalostí podmínek

Proces ovlivňování vývoje názory zákazníků je součástí vývoje, který probíhá na třech základních úrovních: elektronika a hydraulika, převodovky a nápravy a kabiny. V každém tomto procesu jsou jasně definovány cíle a hranice, jichž se dosahuje určitým postupem s využitím high-tech technologií.
Nové traktory výkonové třídy 100 k byly vyvíjeny na základě znalostí podmínek farmářů v Evropě a jejich nároků v tomto specifickém segmentu. Většinou se jedná o tzv. allrounder stroje připravené pro všechny náročné aplikace, které je v rukou farmářů čekají. Dobrá ekonomika provozu bývá výsledkem schopnosti konstruktérů vidět dopředu.

Snižování zdvihového objemu

Tak například v otázce motoru. Také u traktorů výkonové třídy 100 k je znatelný trend používání motorů s menším zdvihovým objemem. Čtyřválcový motor s objemem 3,4 l vyžaduje menší zástavbový prostor a má nižší hmotnost. Elektronicky řízený vstřikovací systém common rail pracuje s vysokým vstřikovacím tlakem. Křivka točivého momentu s jiným průběhem znamená vyšší výkon a nižší spotřebu paliva. Často se i v této kategorii využívá čtyřventilový rozvod.
U traktorů s výkonem do 100 k se k úpravě spalin většinou nepoužívá systém selektivní katalytické redukce pomocí aditiva AdBlue, ale spíše externí recirkulace výfukových plynů pomocí ventilu EGR. Díky tomu nemuseli konstruktéři na traktoru složitě hledat místo pro nádrž na AdBlue a obsluha se nemusí starat o doplňování této kapaliny. Její logistika by vzhledem k nízké spotřebě byla zbytečně zatěžující. Dále jsou traktory vybaveny bezúdržbovým dieselovým oxidačním katalyzátorem a některé z nich také filtrem pevných částic. Tím je dosaženo splnění emisních limitů bez velkého zvýšení náročnosti údržby.
Několik výkonových variant traktoru v rámci jedné modelové řady umožňuje zvolit si takový stroj, který co nejlépe odpovídá požadavkům. Kompaktní traktory proto najdou uplatnění kromě tradičních poloh také v horských a podhorských oblastech jak pro zemědělství, tak i v lesnictví nebo při údržbě krajiny.

Praktici pomáhají ve vývoji

Traktory bývají dále vybaveny nově vyvinutou kabinou, zohledňující požadavky řidiče při nasazení s čelním nakladačem na podnicích se smíšenou produkcí. Právě v otázce ergonomie a rozložení, tvarování, případně i barevného rozlišení ovladačů v kabině se výrobci traktorů dotazují na názory zkušených uživatelů jejich traktorů. Výsledkem je pak znatelný pokrok v této oblasti. Užitečné detaily mohou každodenní práci se strojem značně zjednodušit.
Vyšší úroveň ergonomie pak přispívá ke zvýšení produktivity práce a ke snížení únavy řidiče, protože je dosaženo dobrého spojení mezi strojem a jeho obsluhou. Vhodné uspořádání ovládacích prvků nejenže působí opticky dobrým dojmem, ale zároveň se získá i více volného prostoru uvnitř kabiny. Výrobci zohledňují snadný dosah ovladačů pro obě ruce řidiče, snaží se jejich tvarováním eliminovat riziko případného chybného povelu v důsledku přehmátnutí. Intuitivnost ovládání je důležitá podpora pro řidiče, kterou přivítá jak při dlouhých směnách na poli, tak za jízdy po silnici. Anebo v případě, že musí ovládat traktor a agregovaný stroj v situaci, kdy je v kabině otočený dozadu, a tudíž na ovladače přímo nevidí. Pohyb v kabině usnadňuje výklopný sloupek řízení.

Nepodceňovat význam filtru vzduchu

Pro pohodlí v kabině je ale třeba také něco udělat. K pravidelné údržbě patří též výměna filtru vzduchu. Zimní období je pro tento úkon vhodné. Vzduchový filtr čistí nasávaný vzduch z vnějšího prostředí a funguje tedy jako bariéra zachycující pyl, prach a případně i zápach. Zlepšuje tedy kvalitu vzduchu, který řidič (a případně i spolujezdec) dýchá. Výměnou filtru se posádka ochrání před nepříznivým působením nečistot a bakterií, obsažených ve starých filtrech.
Uživatel traktoru si může z prodejní sítě pořídit nový originální filtr, který bude svým provedením odpovídat podmínkám při nasazení traktoru. Při práci v prašném prostředí, v němž se vyskytuje ještě značné množství pylu (typické pro sklizeň pícnin), je vhodnou alternativou aktivní uhlíkový filtr. Ten zároveň odstraňuje i zdraví škodlivé chemické látky, které se dostávají do vzduchu při provádění ochrany rostlin. Kabiny moderních traktorů splňují přísné evropské normy k ochraně zdraví řidičů u zemědělské techniky.

Vývoj správným směrem

Stále se zlepšuje komfort sedaček pro řidiče. Nové systémy klimatizace mají vyšší výkon, a to i pro vytápění; přepracované rozložení výdechů vzduchu umožňuje nastavit si jeho proudění podle individuálních potřeb (které mohou být značně rozdílné). Maximální komfort pak nabízí na přání dodávaná automatická klimatizace. U nových traktorů oceňují jejich uživatelé také sníženou úroveň hluku, takže práce s nimi je příjemnější. Platí to především o činnostech, při nichž jsou nezbytné vyšší otáčky motoru pro udržování otáček vývodového hřídele, jako například práce se žacími stroji, aktivním nářadím na zpracování půdy, svinovacími lisy apod.

Výbava pro ekonomické nasazení

Důležitý je také dostatek převodových stupňů, který je pokrytý převodovkami s 32 rychlostmi v obou směrech jízdy se čtyřstupňovým řazením při zatížení. Aby bylo umožněno ekonomické nasazení traktoru při různorodých činnostech, má zadní vývodový hřídel nejen dva druhy otáček 540 a 1000, ale i ekonomické varianty 540E a 1000E. Hřídel dokáže přenášet i maximální výkon motoru. Rozběh je modulovaný, takže po zapnutí hřídele řidičem vzrůstá přenášený točivý moment postupně a plynule. Tím se šetří traktor i připojené nářadí za všech situací. 
Parkovací uzávěrka a brzdy i na přední nápravě patří k výbavě, umožňující nasazení i v kopcovitém terénu. Zvedací síla zadního tříbodového závěsu se pohybuje na úrovni 55–58 kN. Traktory výkonové třídy 100 k s dobrou úrovní výbavy mohou mít čtyři vnější hydraulické okruhy vzadu a dva mezi nápravami.

Rozměry jsou důležité

Traktory jsou zároveň konstruovány tak, aby si zachovávaly kompaktní rozměry. Přiměřená šířka i výška jsou důležité pro dobrou pohyblivost v omezených prostorech, na dvoře farem nebo na malých pozemcích. Proto se celková délka pohybuje kolem 4 m, maximální výška kolem 2,7 m, rozvor kol na úrovni 2,4 m a poloměr otáčení kolem 4 m.
Zároveň ale hrají svou roli také dobré trakční vlastnosti, takže traktory je možné obout do velkých pneumatik.

Telematika se začíná prosazovat

V současnosti začíná narůstat význam telematiky. Tento systém byl původně určen pro výkonné mlátičky a traktory vyšší výkonové třídy, ale postupně se rozšiřuje i pro traktory střední a nižší výkonové třídy. Protože manažeři zemědělských podniků chtějí mít pod dohledem také například traktor s krmným vozem nebo s rozmetadlem průmyslových hnojiv či s postřikovačem. Telematika umožňuje zůstat nepřetržitě v kontaktu se strojem, posílat nebo přijímat data do kabiny bez dojíždění na pole a bez zbytečného telefonování, což šetří čas i náklady. Tím, že je jak řidič, tak i vedoucí pracovník včas informován o situaci, se zvyšuje produktivita a je možné lépe využívat instalovaného výkonu strojů i pracovní doby jejich obsluh.

Nejenom pro dálkovou kontrolu práce

V základní verzi má uživatel možnost sledovat aktuální pozici a aktivitu stroje na webové stránce. Systém také sleduje stroje a upozorní provozovatele, že nadešel čas k provedení servisu. Také v době, kdy hrozí krádež stroje, umí telematika zajistit majitelům klidné nervy. Mohou si definovat čas a polohu, čímž se zamezí neoprávněnému používaní strojů nebo krádeži.
V rozšířené verzi nabízí telematika i další služby. Bude vhodná pro větší podniky, které mají často v činnosti najednou větší množství techniky, případně pro podniky služeb. Umožňuje sledovat současně až čtyři stroje, jejich aktivity a chybová hlášení. Protože řídicí pracovník má přehled o pohybu strojů, může je efektivně přesunovat tam, kde jsou aktuálně nejvíce zapotřebí. To bude užitečné v období zakládání porostů (doprava osiva, příprava půdy), při žňových pracích (odvoz zrna) a při sklizni senáží a siláží.

Vyhodnocení efektivity se hodí

Vedoucí pracovník může obsluze stroje odeslat zprávu přímo z kanceláře. Po skončení směny nebo sezóny má k dispozici nástroje, jimiž je možné provést vyhodnocování efektivity a produktivity práce strojů. Po vyhodnocení může provést taková opatření, která v následujícím období budou vést k dalšímu zlepšení efektivity práce.
Telematika umí sledovat nejen stroj samotný, ale například i stav paliva v nádrži. Díky tomu je možné provést vyhodnocení spotřeby ve vztahu k řidiči, pracovní operaci za konkrétních podmínek, k jednotlivým pozemkům apod. Mohou být v oblasti spotřeby paliva porovnávány dva shodné traktory se shodným nářadím. Systém také funguje jako ochrana proti krádeži nafty. 

 

Klíčové informace

– Současný trh s traktory je charakteristický pestrostí značek a zároveň i poměrně vyrovnanou nabídkou. 
– Volba nového traktoru ve výkonové kategorii do 160 k není jednoduchá, protože tyto traktory často vykonávají velké množství činností na poli, v dopravě i na farmě.
– Traktory s výkonem 120–160 k jsou častěji nasazovány pro základní zpracování půdy, kde je třeba již dostatečná hmotnost.
– Traktory s lepším vybavením jsou vhodné pro dlouhé směny či pro agregace s komplikovanými stroji.
– U traktorů „do dvora“ s výkonem 50–110 k je důležitá dobrá manévrovatelnost, obratnost a příznivé celkové rozměry. Traktor by měl mít nízkou výšku pro snadný průjezd stájemi, měl by být zároveň rychlý, výkonný a úsporný.

 

Petr Beneš

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *