Rané brambory s pevnou slupkou

Rané brambory s pevnou slupkou v Německu jsou i v letošním roce nejvyšším cílem pro kvalitu prodávaných brambor. V tomto směru mají jednotný názor Svaz německého bramborářství, Svaz producentů raných a konzumních brambor v Německu a Německý svaz zemědělský a potravinářský.

V marketingové strategii pro dlouhodobé prosazení výroby a prodeje brambor s pevnou slupkou je třeba pokračovat. „Pouze tak se nám podaří, prosadit se v potravinářském maloobchodu a odebrat tržní podíly importérům“, řekl Martin Umhau, ředitel Svazu německého bramborářství. „Dobré zkušenosti minulých let nám potvrdily, že v roce 2008 nastartovaná iniciativa na produkci a prodej brambor s pevnou slupkou byla úspěšná.“ Současně malá a cenově drahá nabídka v tomto segmentu, způsobená klimatickými vlivy, svádí pěstitele ke sklizni nezralých brambor. Pěstitele raných brambor by měli být trpěliví. Brambory s pevnou slupkou jsou v potravinářském maloobchodu a u spotřebitelů velmi oblíbené a přinesou pěstitelům brambor vyšší míru z isku. Na jedné straně by se měla konzumace raných brambor zvyšovat. Na druhou stranu je třeba zvyšovat podíl německých brambor na celkové spotřebě. Rozbor dlouhodobého tržního vývoje ukazuje, že podíl ranných brambor z Německa se v první polovině sezóny snižuje, protože potravinářský maloobchod dává na začátku léta přednost vyzrálým a stabilním bramborám ze zahraničí. Brambory s pevnou slupkou by měly tento vývoj obrátit. „Protože domácí rané brambory odpovídají představám spotřebitelů, co se týká jejich původu z regionů, nároků na čerstvé zboží a na kratké dopravní cesty i kontrolu produkce, vyjde nám potravinářský maloobchod u raných brambor s pevnou slupkou vstříc“, říká Alois Keutmann, ředitel Svazu producentů raných a konzumních brambor.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *