Reforma CAP na obzoru

Tento týden by měla Evropská komise předložit projekt reformy společné zemědělské politiky. Jejím cílem by mělo být přerušení vazby mezi subvencemi a objemem výroby a podřídit nárok na podpory daleko více splňováním ekologických a krajinotvorných podmínek.

Podle předběžné verze se počítá se snižováním přímých podpor zemědělcům v členských zemích o tři procenta ročně po dobu sedmi let a se zjednodušením hledisek pro jejich poskytování. Stanoví maximální strop 300 000 eur ročně pro jedno hospodářství, takže penalizuje veliké podniky, zatímco nejmenších farem (do 5000 eur přímých podpor ročně) by se pokles nedotkl. Nárok by vznikal bez ohledu na to, co rolníci vyrábějí, ubylo by papírování a byrokracie.
Uspořené peníze navrhuje komisař pro zemědělství Franz
Fischler investovat do bezpečnosti potravin, do kvality, do
ochrany životního prostředí a do rozvoje venkova. Všechna hospodářství by ostatně podléhala pravidelným kontrolám a nárok na jakékoli evropské subvence by vznikal jedině při splňování předepsaných ekologických a kvalitativních kritérií.
Návrh bude zveřejněn ve středu 10. července a hned další
týden se jím budou v Bruselu zabývat ministři zemědělství
„patnáctky“. Konečné rozhodnutí o prověrce SZP se nečeká dřív než na jaře příštího roku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *