Rozhovor s Petrem Neumannem

Povíali jsme si s Petrem Neumannem, předsedou burzovní komory Obchodní burzy Hradec Králové, o přednostech obchodování na komoditích burzách.

Obchodní burza Hradec Králové je jednou z burz působících v ČR zaměřených na obchodování se zemědělskými komoditami. Jaké jsou výhody obchodování na komoditní burze?

 Výhod je hned několik. Třeba, že se na burze o cenách licituje. Dobrý dohodce odhadne vývoj kurzu zboží (komodity) a může pro účastníka obchodu získat výhodnější cenu než na volném trhu. Další výhodou je i to, že registrace návrhů na obchodování není zpoplatněna a obchodník může tedy svůj návrh zdarma registrovat na jakémkoliv burzovním shromáždění (místě pro uzavírání obchodů). Na burzovním shromáždění se týdně soustřeďují návrhy na prodej i koupi a najde-li se smluvní protistrana, je obchod uzavřen. Pak je každý účastník informován o vývoji cen v kurzovním lístku. Navíc v případě nesplnění podmínek obchodu rozhoduje o případné škodě burzovní rozhodčí soud. Rozhodčí nález lze soudně vykonat stejně jako soudní rozsudek. Tím se snižují účastníkům obchodu případné náklady na právní služby. Je to rychlé a levné řešení.

Je množství, s nímž se na burze obchoduje, nějak omezené? Není burza jen pro velké hráče na trhu?

Na burze se nepozná, zda „hráč“ je velký, či malý. Na burze jsou si všichni rovni. Návrhy na obchod se předkládají anonymně pomocí dohodců (makléřů). Nikdo při obchodování neví, s kým obchoduje. Jednotkou obchodu na burze je kontrakt. Konkrétně třeba v případě komodity vepřové půlky je velikost jednoho kontraktu sto kusů vepřových půlek o hmotnosti 35 až 50 kg zatřízených do jakostní třídy U.
Dokáže burza zajistit kvalitu obchodovaného zboží? Musí prodávané zboží odpovídat nějakým jakostním požadavkům?
Na burze se obchoduje se zbožím, které musí splňovat stanovené kvalitativní standardy. Prodávající tedy předem ví, jaké zboží může prodat, a kupující ví, jaké zboží kupuje.

Má prodávající na burze jistotu, že dostane zaplaceno, a kupující, že požadované zboží skutečně obdrží?

Právě toto burza garantuje. Princip je podobný jako u notářské úschovy. Kupující složí peníze na účet zúčtovacího centra burzy. Prodávající se tedy může před dodáním zboží přesvědčit, že peníze jsou pro něho připraveny. Po předání zboží ve standardní kvalitě dá burza pokyn zúčtovacímu centru k vypořádání obchodu (tedy k proplacení vylicitované – dohodnuté – ceny). Prodávající tím má garanci, že skutečně obdrží peníze za dodané zboží (komoditu).

Co se stane v případě, že prodávající nebo kupující nebude s výsledkem obchodu spokojen?

Obchody se uzavírají přímo na jednotlivých burzovních shromážděních-aukcích, které se na Obchodní burza Hradec Králové konají zatím jednou týdně, každou středu. Na každé aukci se hledá, zda se sejde cenová nabídka na nákup a prodej jednotlivých komodit. V případě, že zájemce o koupi má představu za kolik chce koupit a zájemce o prodej za kolik chce prodat, tak spolu „licitují“. Jestliže mezi nimi dojde k dohodě, pak je obchod uzavřen. Kupující kupuje za nyní již známou cenu a prodávající za tuto cenu prodává. Každý tedy předem ví co, kdy, kde a za kolik nakupuje, či prodává. Velikost obchodu závisí na množství uzavřených kontraktů, tedy počtu základních jednotek, ve kterých se obchoduje.

Kdo dohlíží na obchodování na našich komoditních burzách?

Obchodování se řídí zákonem o komoditních burzách, statutem a burzovními pravidly. Na dodržování zákona i statutu burzy dohlíží burzovní komisař. Ten vykonává státní dohled nad obchodováním. Komisař má právo pozastavit nebo ukončit činnost burzy v případě, že se vymyká zákonu a pozastavit obchodování účastníkovi, pokud neplní ustanovení statutu nebo burzovních pravidel či zákona.

Musí se burze zaplatit nějaký poplatek? Kdy a kolik asi činí?

Vstup na burzu je zadarmo. Nic se neplatí, pokud se neuzavře obchod a pouze se kotuje. Poplatek se zaplatí až po uzavření burzovního obchodu. Například se zobchoduje se 50 tun potravinářské pšenice, což je jeden kontrakt. Účastník obchodu zaplatí burzovní poplatek za celý kontrakt 1250 Kč, což je 25 Kč za tunu zobchodované pšenice. A to je z hlediska ostatních výše zmíněných výhod zanedbatelné.

Evropská unie počítá do budoucna s tím, že termínované obchody by mohly přispět ke stabilizaci ceny. Jsou na to naše komoditní burzy připraveny?

Ano, jsou. Předpokladem pro úspěšné zahájení termínových obchodů jsou promptní obchody, tedy obchody s vypořádáním do tří měsíců od uzavření obchodu. Tyto obchody poskytují cenový podklad pro termínové obchody.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *