Rozhovor týdne s Jaroslavem Mikolášem, jednatelem Lupofytu, s. r. o., v Chrášťanech

Získal jste titul Manažer odvětví 2004 za oblast zemědělství a dostal jste se i mezi desítku top manažerů loňského roku. Co tomuto ocenění říkáte? Není to otázka jen mé osoby, ale celého pracovního kolektivu, protože výsledkem je týmová práce. Nejcennější pro mne je, že jsem se dostal do první desítky vedle manažerů tak velkých firem jako je Skanska nebo Microsoft. My přitom máme jen 20 zaměstnanců. Ale principy řízení jsou stejné.

Jak vaše společnost vznikla a na co se orientuje?

V roce 1992 jsme začínali s jednou pronajatou kanceláří na obecním úřadě. Dneska jsme ve svém. Většina půdy, s níž jsme začínali, byla po státním statku, v roce 1999 jsme přibrali pozemky zkrachovalého Agrohopu Lišany. Tím nám přibylo najednou 700 ha a postupně se zvětšujeme po 50 nebo po100 ha. Jsme zaměřeni na polní rostlinnou výrobu a pěstování chmele. Hospodaříme na 1900 ha, z toho 85 ha je chmelnic. Máme dvě samostatná střediska: pěstování chmele a polní výroby. Mají své zaměstnance a jedou na samostatnou ekonomiku. Středisko polní výroby zajišťuje také zemědělské služby, například sekání, setí či postřiky. Nad 50 procent půdy oséváme olejninami, zejména řepkou, mákem a hořčicí. V Čechách jsme asi největším pěstitelem máku, který prodáváme do Polska a loni i do Rakouska. Z obilí děláme výhradně pšenici, u níž dosahujeme 100 procent potravinářské kvality, a osiva.

Kupujete půdu?

Máme koupeno pár hektarů, ale na větší nákupy nemáme. Postihlo nás katastrofální sucho v roce 2003, proto jsme omezili investice. Loňský rok se nám mimořádně vydařil ale zatím jsme s investicemi opatrní, protože se letos očekávají nižší ceny a pomrzla nám trochu úroda.

Spolupracujete s výzkumem. Co to znamená?

Spolupracujeme zejména s Českou zemědělskou univerzitou, s Výzkumným ústavem Kroměříž, se společností Český mák, Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin a s Výzkumným ústavem rostlinné výroby Ruzyně. Děláme odrůdové pokusy a zkoušíme různé technologie pěstování. Společně s Agrou Střelské Hoštice máme pilotní farmu, kde na vyčleněných 170 ha ověřujeme tzv. top technologie. Zároveň posuzujeme, jak se osvědčují v našich podmínkách. Naše výhoda je, že se snažíme být u všeho mezi prvními, ale k tomu musíme mít patřičné lidi. Je potřeba vytvořit prostor pro techniky, kteří v podniku pracují, aby měli čas se vzdělávat, čas na pokusy a zároveň musí chodit po poli. Máme individuální přístup ke každému poli. To znamená, že ekonomicky vyhodnocujeme například, zda si na daném poli podle toho, jak vypadá porost, můžeme dovolit další fungicid, zda se zaplatí, nebo ne. Proto máme na 1815 ha polí dva agronomy. Špičkoví musí být samozřejmě i další pracovníci, na něž se opravdu můžeme spolehnout, kteří přemýšlejí a chápou, že nám jde o výsledek práce. Jsou také na něm hmotně zainteresovaní. Mají fixní platy a podstatnou část své odměny dostanou, až úrodu prodáme. Naši zaměstnanci si částečně organizují i práci. Musí vědět o tom, co se děje ve firmě, proto je také pravidelně o všem informuji. Beru je jako partnery a stejný přístup od nich očekávám. Investice do zemědělské techniky jsou samozřejmě důležité, ale stejně tak potřebné jsou investice do lidí.

Co vás nejvíc trápí?

Někdy počasí, ale to patří k zemědělství a musíme se na to připravit. Horší je nekompetentní rozhodnutí nadřízených orgánů nebo špatná informovanost a špatná podpora. To, že zasejeme a až potom nám někdo řekne podmínky dotací, nám už nedává žádnou šanci, abychom se mohli jako manažeři rozhodovat. Trápí nás i to, jak funguje Státní zemědělský intervenční fond. Všichni od loňského léta vědí, jaká byla nadúroda. V Evropě je to vyřešené, ale tady budou nakonec o žních plné sklady ze staré sklizně. Měl jsem u nás Francouze i německé poradce a ti zírali, jak se dělá zemědělství. Nemáme se za co stydět. Ale samozřejmě potřebujeme nějaká jasná pravidla. Dnes bychom již potřebovali vědět, s jakými podporami můžeme počítat pro příští rok.

Vaše podnikatelské krédo?

Být nejlepší a co dělám, to mne baví. Optimismus a radost v práci musí být v celé firmě. Jenom s radostí a s chutí se dají dosáhnout nějaké výsledky. S naštvanými lidmi se nedá udělat nic pořádného.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *