Růst ceny mléka se v červnu zastavil

Dle výsledků statistického zjišťování Mlék(MZe)6-12 bylo v měsíci červnu nakoupeno od tuzemských výrobců do mlékárenských podniků ČR 191 576 tis. litrů mléka. V celkovém množství tak bylo do mlékáren nakoupeno o 9 192 tis. l mléka méně než v květnu. V přepočtu celkového nákupu za červen na „denní nákup“ toto množství představuje 6 385,9 tis.l mléka nakoupeného za jeden den a to je ve srovnání s nákupem mléka za minulý měsíc (6 476,4 tis.l) o 90,5 tis.l denně nakoupeného mléka méně (tj. o 1,40%).

Ke zpracování bylo dále do podniků nakoupeno mléko ze zahraničí ve výši 1 234 tis. l.
Průměrná cena mléka při nákupu do mlékárenských podniků se zvýšila i v tomto měsíci. V červnu byl zaznamenán nárůst nákupní ceny „Mléka celkem“ o dalších 0,04 Kč/l. Znamená to, že „Mléko celkem“ bylo tento měsíc nakupováno za průměrnou cenu 7,34 Kč/l, „Mléko v I.tř. jakosti a vyšší“ pak za 7,35 Kč/l. Tučnost nakoupeného mléka i obsah bílkovin v mléce dále klesly, nyní byl zjištěn obsah tuku 3,79% při obsahu bílkovin 3,30%.
Během měsíce června se snížily zásoby všech námi sledovaných výrobků. Značný úbytek zásob byl zjištěn u „Sušeného mléka celkem“, kterého v podnicích ke konci června zůstává na skladě 1 946,5 t a to je ve srovnání s minulým měsícem o 24,63% méně. Většina z tohoto množství připadá na složku „Sušené mléko odtučněné“, kterého je současně 1 299,0 t tzn., že se jedná o úbytek zásob o 12,74%. Pokles zásob u másla a sýrů přírodních není tak markantní. Skladovaného „Másla celkem“ zůstává tento měsíc v podnicích 1 075,1 t (tj. o 6,97% méně) a „Sýrů přírodních“ je na skladě evidováno 4 176,7 t a to je ve srovnání s minulým měsícem o 1,80% méně.
Dle přehledu vyrobeného zboží bylo v tomto měsíci vyrobeno více čerstvého mléka, smetany, tvarohu a přírodních sýrů než v květnu a méně pak trvanlivého mléka, jogurtů, másla a tavených sýrů. Podle přehledu je to např. Čerstvé mléko pasterované – 8 680,6 tis. l (index 103,76), trvanlivé mléko – 35 653,8 tis. l (index 86,95), smetana – 4 445,8 tis.l (index 110,40), jogurty – 12 380,6 t (index 98,38), máslo – 1 537,2 t (index 93,15), tvaroh – 2 781,2 t (index 105,56), sýry přírodní – 6 984,1 t (index 102,26), sýry tavené – 1 232,7 1 t (index 97,69).
Stejně jako v květnu bylo i v červnu zjištěno zvýšení realizačních cen a to u většiny sledovaných výrobků. Výjimkou je nižší cena u mléka polotučného čerstvého v kartonu a tvarohu měkkého. Aktuální ceny představuje následující přehled: Mléko polotučné trvanlivé karton – cena 10,02 Kč/l (index 104,05), mléko polotučné čerstvé karton – cena 10,39 Kč/l (index 97,83), máslo čerstvé 250g – cena 88,48 Kč/kg (index 108,01), tvaroh měkký – cena 35,25 Kč/kg (index 93,68), přírodní sýr typu eidamská cihla 30% – cena 84,38 Kč/kg (index 109,16).
Výkaz Mlék(MZe)6-12 Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků je šetřen plošně v podnicích mlékárenského průmyslu. Zpracování a kontrolu zajišťuje odbor ekonomiky a financování MZe ČR. 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *