S jarem přijde Sapard

V březnu by mohla Evropská komise schválit akreditaci české agentury, v dubnu bude možné program spustit, v polovině roku začnou úspěšní žadatelé realizovat vybrané projekty a ti nejrychlejší dostanou do konce roku peníze. To je aktuální harmonogram tak dlouho očekávaného Sapardu.

Naději nám přinesla nedávná mise auditorů Evropské komise, kteří prověřovali připravenost Agentury Sapard. Neshledali překážky k tomu, aby ČR v brzké době získala její akreditaci. Českou republiku předstihly v uznání agentury Bulharsko, Slovinsko a Pobaltské republiky. „Oproti těmto zemím ale budeme mít nejširší škálu podporovaných opatření. Jako jediní budeme schopni administrovat program s plným použitím výpočetní techniky, což urychlí čerpání peněz,“ zdůrazňuje generální ředitel Agentury Sapard Petr Buchal. Současně ujišťuje, že nevyčerpané finanční prostředky za minulé dva roky bude možné převést do roku 2003.
Zájem veřejnosti o program Sapard je značný, potvrzuje na základě konzultací probíhajících od loňského září regionální pracoviště agentury v Hradci Králové. „Totéž ale nelze říci o připravenosti na realizaci programů,“ podotýká ředitelka královéhradecké agentury Anna Stránská s tím, že jen osm žadatelů předložilo projekty se všemi náležitostmi. „Nejčastější nedostatky jsou v ekonomických analýzách. Žadatelé připravují zbytečně rozsáhlé zpracování, avšak důležitá fakta a technická dokumentace jim chybí,“ uvedla Stránská. S blížícím se termínem akreditace agentury registrují rostoucí zájem o Sapard v Českých Budějovicích, kde posuzovali 25 projektů. Zemědělci na jihu Čech chtějí s touto podporou hlavně rekonstruovat ustájovací kapacity pro skot a prasata. Nejvíce zájemců, kteří se obracejí na pracoviště v Hradci Králové, připravuje projekty na zlepšování zpracování a marketingu zemědělských produktů. Velký zájem je také o meliorace a pozemkové úpravy ze strany pozemkových úřadů. V obou regionech nepřekračuje finanční náročnost jednotlivých plánovaných investic pět milionů korun. „To je také cílem programu, který se zaměřuje hlavně na podporu malého a středního podnikání. Reálnou šanci uspět se svými projekty však mají i větší podniky,“ dodal Buchal. Podnikatelé obdrží polovinu vynaložených nákladů, ovšem až po dokončení investiční akce. Mnozí ji tedy budou muset financovat z úvěru. „Oslovujeme banky, aby byly nakloněny těmto klientům,“ řekl Buchal a jako zatím nejvstřícnější zmínil Českou spořitelnu.
O další nezbytné podmínce k vyhlášení Sapardu se bude rozhodovat i tento týden. „Před zástupci všech 15 členských států musím jako zástupce řídicího orgánu programu Sapard spolu se zástupcem Evropské komise obhájit změny programu, které vyplynuly z procesu akreditace nebo také z přijetí víceleté finanční dohody,“ doplnila Milena Vicenová.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *