Sadařství a botanika podle Hyundai

Automobilka Hyundai Motor Manufacturing Czech nedávno prezentovala projekt sadových úprav s tím, že bude vysazovat pouze původní rostlinné druhy. Ve skutečnosti však Hyundai hodlá okolí své továrny zkrášlit nepůvodními druhy stromů a keřů, jako jsou například čínské javory, americké duby, červeně kvetoucí hlohy a červené lísky. Navíc, automobilkou plánované sadové úpravy v mnoha bodech nerespektují požadavky studie LÖW & spol. s r.o., které se v Deklaraci porozumění Hyundai zavázal dodržet, komentuje právník programu Garde z Ekologického právního servisu Garde-EPS Jiří Nezhyba.

„V nedávné době bylo nakoupeno dalších 1664 stromů a 51 820 keřů. Jde výhradně o rostlinné druhy, které jsou v této lokalitě doma a které jsou dokonale přizpůsobené místním klimatickým a půdním podmínkám – javory, jasany, olše, břízy…“ To jsou slova tiskového mluvčí společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech (Hyundai) Petra Vaňka. Podle analýzy Ekologického právního servisu však Hyundai v rozporu s těmito svými tvrzeními hodlá okolí své továrny zkrášlit mnohými v Podbeskydí geograficky nepůvodními druhy stromů a keřů, jako jsou čínské javory, americké duby, červeně kvetoucí hlohy, červené lísky a jiné.
Navíc automobilkou plánované sadové úpravy v mnoha bodech nerespektují doporučení studie LÖW & spol. s r. o., které se v Deklaraci porozumění Hyundai zavázal dodržet proto, aby byl zásah továrny do krajinného rázu co nejpřijatelnější. Například v trase zrušených potoků Řepník a Pazderůvka má Hyundai podle studie „obnovit přirozený pás vzrostlé a zapojené zeleně o minimální šířce 20 m na všech nezpevněných plochách trasy, uvnitř i vně závodu.“ Automobilka však navrhla pouze jednoduchou řadu dubu letního. „Je více než zjevné, že pás stromů o šířce nad 20 metrů musí být realizován alespoň dvojitou, ale lépe trojitou řadou dřevin,“ upozorňuje Nezhyba.
Dalšími ze strany Hyundai nerespektovanými závaznými doporučeními studie LÖW & spol. s r. o. jsou například výsadba sadu jižně od administrativní budovy, který má překračovat i na plochu parkoviště, výsadba alejí stromů v trase polních cest od Nošovic a v jejich stopě v areálu Hyundai až po vlastní objekty hal nebo požadavek, že ostatní výsadby zeleně nesmí ani hmotově, ani vzhledově konkurovat již uvedeným výsadbám. Projekt sadových úprav lze přitom pokládat za v zásadě nerozpornou věc, v níž by Hyundai nemusel mít problémy dodržovat své závazky z Deklarace porozumění.
Právník Garde-EPS Jiří Nezhyba proto vznáší otázku: „Jak snadněji než kvalitním projektem sadových úprav by mohl Hyundai skutečně viditelně demonstrovat, že své motto – ekologie na prvním místě – bere aspoň trochu vážně.“ Následně s odkazem na zpochybněnou proklamaci Hyundai o geografické původnosti dřevin a jejich přizpůsobenosti místním klimatickým a půdním podmínkám dodává: „Vyjádření tiskového mluvčího Hyundai Petra Vaňka o sadařství a botanice je přinejmenším zavádějící. Je třeba ho vnímat s určitou rezervou a spíše jako specifickou řečnickou disciplínu, v níž fakta nehrají až tak zásadní roli.“
Právníci Garde-EPS se v nejbližší budoucnosti budou především věnovat důležitému řízení o vydání integrovaného povolení, v němž automobilka bude muset mimo jiné prokázat, že její výrobní proces snese měřítka nejlepších dostupných technologií. Budou proto klást důraz hlavně na to, aby výroba v Hyundai byla co nejméně environmentálně škodlivá.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *