Samoregulační opatření svazu obchodu

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) se rozhodl přijmout samoregulační opatření v oblasti vnitřního obchodu, která by měla pomoci ke zlepšení, rozvoji a trvalé udržitelnosti obchodních vztahů mezi jednotlivými účastníky dodavatelského a distribučního řetězce. Vede ho k tomu snaha k další kultivaci obchodních vztahů na českém trhu a vědomí o náročné hospodářské situaci a zostřujícím se konkurenčním prostředí v rámci celého dodavatelského řetězce potravin na českém trhu. Informoval o tom Zdeněk Juračka, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Cílem je také přispět k posílení konkurenceschopnosti podnikatelů a korektnímu prostředí na českém trhu se zohledněním maximálních výhod pro české spotřebitele.
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR si je vědom toho, že v obchodní praxi se mohou objevovat praktiky, které jsou někdy kolizní s platnými právními předpisy. Je si vědom toho, že ani dokonalá regulace nemůže postihnout veškeré okolnosti tržního jednání, nehledě na to, že regulace by měla být až tím skutečně posledním umělým zásahem do přirozených tržních vztahů.
Obchodní společnosti, kterých se toto Memorandum týká, jsou velkoobchodníci a maloobchodníci, členové SOCR ČR, kteří obchodují se zbožím potravinářského charakteru.
Toto Prohlášení je i výzvou k připojení dalších podnikatelů v sektoru vnitřního obchodu pro přijetí níže uvedených zásad.
Příslušné členské firmy SOCR ČR se dohodly na následujících zásadách ve svém jednání vůči druhé smluvní straně (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak):
• nepožadovat plnění bez jakékoliv protihodnoty,
• zajišťovat transparentnost a srozumitelnost smluvních podmínek pro všechny zúčastněné strany,
• neprosazovat možnosti jednostranné změny ceny zboží po dodání bez předchozího ujednání o této možnosti a podmínkách a způsobu realizace této změny,
• neprosazovat kompenzace ztrát nebo zisků, bez předchozího ujednání. (např. prodej nového zboží),
• nepodmiňovat dodávky zboží, dodávkou jiného zboží, či služeb,
• zohledňovat zájem na podpoře prodeje českých potravin a rozšiřování regionálních obchodních vztahů.
Nesprávné, či nevhodné obchodní praktiky se mohou vyskytovat na obou stranách smluvních vztahů. V tomto ohledu SOCR ČR vyzývá své profesní partnery z oblasti výroby, zpracování a distribuce potravinářských výrobků k následování tohoto příkladu obchodníků, tj. k přijetí obdobného etického závazku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *