Sektor tone v problémech

Na obtížnou situaci sektoru ovoce a zeleniny v Evropské unii upozornila komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova společná rezoluce, kterou přijali členové poradní skupiny pro tuto oblast. Skupina v ní poukázala na důležitou roli, kterou pěstování ovoce a zeleniny a jejich zpracování i prodej hrají v zajišťování pracovních míst, rozvoji venkovských oblastí, tvorbě krajiny i ochraně životního prostředí. Zdůraznila i prospěšnost konzumace ovoce a zeleniny pro zdraví obyvatel. Články dodavatelského řetězce se však v současné době potýkají s růstem nákladů a na druhé straně s klesajícími cenami produkce. Ohrožuje je konkurence levných výpěstků dovážených ze třetích zemí.

 V důsledku globální ekonomické krize se také stále více komplikuje export. Odvětví je mimořádně citlivé na extrémy počasí, produkce snadno a rychle podléhá zkáze a trh mohou destabilizovat i poměrně malé dovozy. Skupina proto žádá urychlenou revizi současných nástrojů pro řízení trhu, vypracování strategie EU pro export ovoce a zeleniny, posílení propagace unijních výpěstků a výrobků z nich na jednotném trhu EU i ve třetích zemích, rozšíření programu ovoce a zelenina do škol, zlepšení podmínek pěstitelů ovoce a zeleniny na zpracování, posílení podpory producentských organizací v sektoru v prvním pilíři společné zemědělské politiky po roce 2013 apod. 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *