Selské slavnosti budou letos zaměřené na půdu

V rámci Mezinárodního roku půdy, který pro letošek vyhlásila Organizace spojených národů uspořádá Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) přímo na statcích svých členů šest Selských slavností spojených se semináři tematicky zaměřenými na půdu. První z nich proběhne v sobotu 16. května na Farmě Hrnčíř v Proseči pod Křemešníkem. Náš týdeník o tom informovala tisková referentka asociace Šárka Gorgoňová. Cílem této iniciativy je zejména zvýšit povědomí veřejnosti a odpovědných orgánů o důležitosti ochrany půdy a jejího udržitelného obhospodařování.

Podle tajemníka ASZ Jaroslava Šebka se asociace tématu půdy a její ochrany věnuje od počátku svého působení. „Právě sedláci, znalí prostředí ve svém okolí, kde nejen hospodaří, ale také žijí, si totiž uvědomují rizika necitlivých zásahů člověka do přírody, obnovují pestrost krajiny budováním a udržováním krajinných prvků a přispívají k vyšší úrodnosti půdy,“ řekl.

Proč se zmíněné semináře konají právě na rodinných farmách členů asociace, vysvětlil před časem její předseda Josef Stehlík: „Sedláci se dnes stávají hybnou silou ve všech oblastech zemědělské politiky, kterou se může náš stát chlubit jako přínosnou pro zlepšení účinné ochrany krajiny a především půdy. Kde jinde proto uskutečnit semináře spojené s tematikou půdy než právě na statcích?“.

První letošní Selská slavnost se uskuteční na Farmě Hrnčíř v Proseči pod Křemešníkem, která se v loňském roce umístila na stříbrné příčce prestižního klání ASZ Farma roku a o níž jsme informovali i na stránkách našeho týdeníku. Manželé Hrnčířovi se zde věnují chovu a výcviku koní a navazují tak na tradici založenou otcem Zdeňka Hrnčíře, který tady již téměř před půlstoletím založil stanici plemenných hřebců. Kompletně opravená farma s moderními stájemi, krytou jezdeckou halou a 90 hektary luk a pastvin v režimu ekologického zemědělství slouží také jako jedna ze dvou státem uznaných odchoven pro testování a posuzování chladnokrevných koní. Zároveň je častým dějištěm chovatelských akcí. Prosečské slavnosti tedy budou ve znamení koní – konkrétně ukázek parkurového skákání či možnosti projížděk kočárem taženým plemennými hřebci. Ale nejen to. Podle Gorgoňové připravuje asociace slavnosti opět ve spolupráci se společností Park tři věže, takže zde bude pro děti připravena naučná stezka národního bohatství, řemeslná stezka, historická vesnička, šermířské souboje, bubnování pro celou rodinu či vystoupení skupiny Myš & Maš a další zajímavý program.

Chybět nebude ani možnost prohlídky hospodářství či nákupu farmářských produktů. Podle Stehlíka se jednoznačně potvrdilo, že se čeští sedláci mají čím pochlubit a že možnost poznat lépe tento typ hospodaření širokou veřejnost láká. Podobných čtyř celodenních slavností na farmách se totiž vloni zúčastnilo téměř dvacet tisíc návštěvníků.

Letos bude však součástí každé slavnosti také půldenní seminář, zaměřený vždy na jedno konkrétní a zásadní téma týkající se půdy. Semináře budou probíhat formou přednášek a diskusí s nejrůznějšími odborníky na danou problematiku, zástupci organizací, a také se samotnými sedláky a vlastníky půdy.

 

O půdě z mnoha hledisek

Tématem prvního semináře s názvem Půda v mém vlastnictví, bude právo vlastníků půdy svobodně nakládat se svým majetkem. To dnes podle ASZ omezuje nekonečné množství zákonů, vyhlášek, metodických pokynů a dokumentů. Pokud vlastník půdy na svých pozemcích nehospodaří, vede to k jeho naprostému nezájmu za svá vlastnická práva bojovat. Asociace je přesvědčena, že řešením takové situace je posílení ochrany vlastníků půdy.  Druhý seminář Kam se ztrácí naše půda? se bude zabývat důslednou finanční ochrana zemědělského půdního fondu, který dnes devastují logistická centra, průmyslové areály či obytné domy. Předmětem třetího semináře v červenci letošního roku bude hodnota zemědělské půdy, která je nejcennějším výrobním prostředkem zemědělců a jejíž nákup je pro ně prioritou a zárukou dalšího rozvoje. Účastníci budou hledat řešení jak zabránit skoupení venkova a zemědělské půdy oligarchy.

Začátkem září proběhne v rámci selských slavností na Českolipsku seminář o ochraně půdy před postupující vodní a větrnou erozí, která je největším problémem české krajiny. V současné době totiž ohrožuje polovinu území naší republiky a urychluje negativní důsledky klimatických extrémů. Monitoring eroze a důsledné trestání viníků škod by mělo podle asociace omezit rizika poškození soukromého, obecního i státního majetku a zbrzdit klesající konkurenceschopnost českého zemědělství v důsledku poklesu kvality půdy.

Koncem září pak seminář s názvem Půda jako dědictví dalším generacím zhodnotí roli rodinných farem, jejichž jedním ze strategických cílů je předat půdu v nejlepším možném stavu následujícím generacím, a rozšířit půdní držbu, což v praxi přispívá ke zlepšení stavu životního prostředí. Poslední seminář v říjnu pak má ukázat, jak hospodaří sedláci v sousedních zemích, jaké jsou tam možnosti ochrany půdy, jak přistupují naši sousedé k vlastníkům půdy a jak legislativa tyto vztahy upravuje, a to i v souvislosti s implementací nových podmínek společné zemědělské politiky EU

Sérii Selských slavností na farmách podporuje Ministerstvo zemědělství, které tento projekt také z významné části financovalo. Hlavním partnerem letošních slavností je pak Komerční banka a hlavním odborným partnerem je firma PRP Technologies, která bude na jednotlivých akcích informovat o důsledcích klesající úrodnosti půdy a demonstrovat ji pomocí půdních sond v jednotlivých lokalitách.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *