Slovo mají majitelé lesů

Ještě do poloviny září mají majitelé lesů možnost zaslat Evropské komisi svůj názor na Strategii EU v lesním hospodářství. Jak jsme již informovali v Zemědělci č. 35, komise vyhlásila v polovině letošního srpna veřejnou konzultaci k její implementaci. Strategii v lesním hospodářství přijala rada svou rezolucí v prosinci 1998 a zároveň žádala, aby jí komise po pěti letech informovala o postupu jejího zavádění do praxe. Komise se proto obrátila i na všechny majitele lesa z členských států EU, aby se do 15. září vyjádřili k pracovnímu návrhu zprávy o implementaci lesnické strategie, jejíž konečnou verzi dostane Evropský parlament a rada ministrů.

Předem přitom požádala, aby z administrativních důvodů jednotlivé příspěvky nepřekročily 15 stránek. Návrh zprávy, který vypracovali zaměstnanci komise, připomínkovali údajně zástupci všech 25 členských států a sektorů jejich lesního hospodářství. Představuje více než 80 stránek anglického textu. Základní informace i odkaz na plné znění návrhu je na internetové stránce http://europa.eu.int/comm/agriculture/consultations/forestry/index_en.htm.
Materiál popisuje v jednotlivých kapitolách hlavní charakteristiky sektoru lesního hospodářství v EU, lesní management v nových členských státech, trendy v lesnické politice EU, vývoj národních lesních programů, vztah EU k mezinárodním iniciativám týkajícím se lesů, akce EU vztahující se k nové lesnické strategii, nové přístupy k monitorování lesů, certifikaci lesů, otázku lesů a biodeioverzity apod. Všímá si také průmyslu, který s lesem souvisí, popřípadě je na existenci lesa založen. Poslední kapitola věnovaná hlavním závěrům a perspektivám je zatím otevřená. Jejími spolutvůrci budou ti, kteří své připomínky ke zmíněnému návrhu zašlou na e–mailovou adresu agri-forestry@cec.eu.int.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *