Směr pro Radu ministrů zemědělství EU

Nástroje, kterými chce české předsednictví uvést do praxe politický kompromis v health checku, budoucí podobu přímých plateb, změnu podmínek ochrany zvířat při přepravě a při porážce, ale i současný globální finanční útlum – to jsou témata, která byla předmětem jednání eurokomisařky pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischerové Boelové a její kolegyně zodpovědné za zdraví a spotřebitele Androully Vassiliou s ministrem zemědělství ČR Petrem Gandalovičem. Reformu společné rybářské politiky projednával ministr Gandalovič s eurokomisařem Joe Borgem. Evropská komise v kompletním složení zasedá na samém počátku českého předsednictví v Praze. Informoval o tom mluvčí Ministerstva zemědělství ČR Petr Vorlíček.

Složitý politický kompromis, kterého bylo dosaženo na sklonku francouzského předsednictví, postavil české předsednictví před náročný úkol tuto dohodu uvést do praxe. „České předsednictví se zaměří na schválení finálního znění příslušných předpisů a především jejich praktickou aplikaci v jednotlivých členských státech Evropské unie,“ řekl ministr Gandalovič.
Jednáními o kontrole zdravotního stavu společné zemědělské politiky, health checku, se jako červená nit vinula otázka budoucí podoby přímých plateb – ta bude také tématem neformální ministeriády plánované na přelom května a června do Brna. „Systém přímých plateb je zásadním pro další směřování nejen společné zemědělské politiky, ale i pro finanční perspektivu EU jako celku pro období 2014 – 2020,“ komentoval Gandalovič. „Česká republika vždy prosazovala nutnost srovnatelných podmínek pro všechny členské státy EU, ohled na specifickou strukturu zemědělství v těchto státech i odstraňování bariér a podporu konkurenceschopnosti na jednotném trhu,“ dodal. Právě tento směr se bude snažit dát jednáním ministrů sedmadvacítky, které budou příštího půl roku probíhat pod jeho taktovkou.
Velkým tématem českého předsednictví bude podle Vorlíčka také zjednodušení unijní legislativy – právě i health check, ale například také reforma společného trhu s vínem nebo cukrem. Snaha o dosažení složitého politického kompromisu jde obvykle na úkor jednoduchosti.
V otázce změny podmínek ochrany zvířat při porážce bude české předsednictví usilovat o vyváženost návrhu, který by měl na jedné straně zohledňovat ochranu zvířat a jejich welfare, tedy pohodu, podle nejnovějších vědeckých poznatků, na druhé straně ale musí reagovat na možnosti zpracovatelského sektoru a minimalizovat administrativu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *