Smlouva o spolupráci s Dolním Rakouskem nese první ovoce

Zástupci státní správy, místních samospráv, občanských sdružení a iniciativ z obou stran česko-rakouské hranice jednali ve čtvrtek 9. září v dolnorakouském Retzu o praktickém naplňování mezinárodních úmluv. Ty upravují posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) pro projekty s přeshraničním vlivem, přístup k informacím a zapojení veřejnosti do rozhodování v otázkách životního prostředí. Jednání se aktivně účastnili také zástupci kraje Vysočina.

„Úvodní referáty jasně ukázaly, že na obou stranách hranice vnímají zástupci státní správy současnou praxi v rozhodování optimističtěji než zástupci nevládních organizací. Ti se totiž nejvíce angažují v posuzování právě těch projektů, které nejsou podle jejich názoru dostatečně citlivé k životnímu prostředí. Při následující podrobnější diskusi v pracovních skupinách se však účastníci setkání shodli na tom, že řada původně problematických projektů byla v průběhu procesu EIA upravena ke spokojenosti všech zúčastněných stran,“ uvedl Martin Brzák z odboru životního prostředí krajského úřadu.
Složitá bývá zejména příprava staveb silnic a dálnic, u nichž občanská sdružení a iniciativy přicházejí nejčastěji s požadavky na posuzování variantních řešení těchto projektů. U projektů s přeshraničním vlivem byly diskutovány možnosti spolupráce obou zemí v průběhu procesu EIA. „Životní prostředí je jednou z prvních oblastí, kde je prakticky naplňována smlouva o spolupráci mezi Dolními Rakousy a kraji Jihomoravským, Jihočeským a Vysočinou,“ doplnil Brzák. Další kola jednání k uvedeným otázkám proběhnou na obou stranách společné hranice.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *