Sněmovna schválila dotační programy v zemědělství

Sněmovna schválila dotační programy v zemědělství na letošní rok. Zemědělci a potravináři by z nich mohli získat celkem až 2,8 miliardy korun. Dotační programy jsou účelové a slouží k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti tuzemského zemědělství. Z celkového objemu peněz je 2,26 miliardy určeno na neinvestiční dotace a zhruba 550 milionů na investice do pořízení majetku. Rozdělení peněz do programů odpovídá podle vlády poměrům z předchozích let.

Do živočišné výroby má směřovat 1,9 miliardy korun, rostlinná výroba by měla získat 267 milionů, potravinářství 415 milionů a na ostatní aktivity je vyčleněno 213 milionů korun.

Proti loňskému roku není v navrhovaných podporách program na obnovu kulturních památek na venkově, který ministerstvo spustilo v roce 2015. Přesto v něm ministerstvo hodlá pokračovat, ale v jiném režimu než jako národní dotační program.

Mezi dotačními programy je také vyčleněno 20 milionů korun na podporu evropské integrace nevládních organizací. Mají sloužit ke zlepšení odborné úrovně jejich činnosti. Dalších 30 milionů má podpořit potravinové banky a další organizace s humanitárním zaměřením. Důvodem je snaha omezit plýtvání potravinami a podpořit distribuci potravin lidem na hranici hmotné nouze.

Sněmovní zemědělský výbor doporučil ministru zemědělství Marianu Jurečkovi, aby v letošním roce navýšil objem peněz ve třech dotačních programech tak, aby bylo možné co nejvíce pokrýt požadavky žadatelů o dotace. Jde o nákazový fond, program podpory účasti producentů a zpracovatelů v režimech jakosti a program týkající se zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *