Soukromí veterináři opět zkritizovali novelu veterinárního zákona

Komora veterinárních lékařů znovu zkritizovala novelu veterinárního zákona, kterou se zabývá Poslanecká sněmovna. Podle komory úředníci Státní veterinární správy (SVS) nechtějí, aby byla vhodně definovaná odborná způsobilost veterinářů, nebo aby bylo možné postihovat laiky, kteří by za úplatu vykonávali veterinární činnost. Komora to uvedla v tiskové zprávě. Ředitel SVS Zbyněk Semerád výtky odmítl, návrh komory je podle něj odborně nesprávný.

Veterinární zákon v platném znění podle Semeráda již umožňuje postih osob, které vykonávají odborné veterinární činnosti, ke kterým nejsou odborně způsobilé, a SVS tuto právní úpravu v praxi aplikuje, pokud obdrží příslušný podnět nebo učiní takový poznatek v rámci vlastní úřední činnosti.

V dubnu Poslanecká sněmovna novelu z pera ministerstva zemědělství podpořila v prvním čtení. Podle ní mimo jiné budou útulky pro opuštěná zvířata povinně podléhat registraci kvůli zajištění veterinárního dozoru. Norma zavádí také povinnost hlásit chov pěti a více dospělých fen, což by umožnilo účinnější postup proti takzvaným množírnám psů.

Novela také povoluje možnost domácích porážek skotu do šesti let jeho věku. Na jednom hospodářství ale budou moci chovatelé ročně porazit jen tři kusy ve věku mezi dvěma až šesti lety. Zkrátit se má rovněž nahlášení domácí porážky veterinářům z jednoho týdne na tři dny. Maso z telat budou moci kvůli vyššímu riziku kontaminace konzumovat pouze členové domácnosti chovatele. Novela rovněž legalizuje stav, kdy si výslužku zabijačky odnášejí osoby blízké chovateli. Norma upravuje i prodej produktů z prvovýroby, doplňuje jej o prodej nutrií.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *