Soutěž o cenu zdraví a životní prostředí

Ještě do konce ledna letošního roku je možné se zúčastnit 18. ročníku prestižní soutěže Cena zdraví a bezpečného životního prostředí. Vyhlašuje ji Business Leaders Forum a týká se soutěžních projektů dokončených v roce 2008. Organizátor vybízí k účasti všechny, kdo pozitivně ovlivňují životní prostředí ve svém okolí: podniky, místní komunity, zastupitelstva, zemědělské podniky školy, nevládní a další organizace.

Vítězem soutěže se stane subjekt, který dosáhl nejlepší měřitelný výsledek ve zlepšení životního prostředí, bezpečnosti práce, zdraví zaměstnanců nebo obyvatel. Přihlásit také můžete šetrný k environmentu výrobek, proces či manažment. Vítěz získá uznání a publicitu jako organizace, pro niž je ochrana životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj důležitou prioritou.
Za osmnáct let existence soutěže počet přihlášených projektů každoročně stoupá, dohromady už jich bylo více než pět set. V minulosti se kladl důraz především na konkrétní ekologické přínosy: snižování odpadů, recyklaci, náhrady škodlivých materiálů šetrnějšími atd. V posledních letech, kdy se intenzivně rozvíjí myšlenka společenské odpovědnosti firem, se v soutěži kladně hodnotí i zvýšení bezpečnosti práce, péče o zdraví zaměstnanců a obyvatelstva a hlavně změny myšlení a přístupů lidí, kteří každý den ovlivňují okolní realitu.
Přihlášení do soutěže je možné do 31. ledna 2009 a je zcela jednoduché: zájemce o soutěž charakterizuje na 1 – 2 stranách textu projekt, který znamenal přínos ke zdraví nebo ke zlepšení životního prostředí: jednu konkrétní akci, investici či jinou aktivitu, ukončenou v roce 2008. Zároveň uvede její náklady a měřitelné přínosy. Jedním z významných hodnotících kritérií je dobrovolnost – proto se soutěže nemohou účastnit projekty, realizované pod hrozbou restrikce, penále nebo nařízené legislativou.
Soutěžní projekty posoudí komise, složená z významných odborníků na životní prostředí, v čele s ředitelem Centra pro otázky životního prostředí UK prof. RNDr. Bedřichem Moldanem, CSc,. Cena bude vítězi slavnostně předána na jaře 2009 za účasti předních představitelů průmyslu a obchodu, veřejné správy a nevládních organizací.
Více informací o soutěži: www.blf.cz/cena
BLF využilo možnost českou Cenu zdraví a bezpečného životního prostředí propojit s Evropskou cenou:THE EUROPEAN BUSINESS AWARDS FOR THE ENVIRONMENT. Vyšle do ní nejlepší firemní projekty, které budou v mezinárodním měřítku soutěžit ve čtyřech samostatných kategoriích: environmentální management, produkt, proces a mezinárodní spolupráce.
Více informací o Evropské ceně: http://ec.europa.eu/environment/awards/index_en.htm
Někteří dosud ocenění soutěžící: Komtesa Kutná Hora, Třinecké železárny, Fiomo Praha, Synthesia Pardubice, Vítkovice, Barum Continental Otrokovice, Kovohutě Příbram, Česká rafinérská, Elektrárny Opatovice, Komutex, Tesla Sezam, Metrostav, TC Mach, Wiegel CZ žárové zinkování, Juwital, Kovohutě Příbram nástupnická, JUWITAL, s. r. o., Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, Dvořák-svahové sekačky s.r.o..
Držitelé zvláštních ocenění: ZŠ Molákova, Škola Mesit a Karviná 2000, Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Veskom spolu s Obecním úřadem Borová Lada, Diakonie Broumov, Městský úřad Holešov a Obec Vrutice, TARMAC CZ a. s., MUCOS Pharma CZ, s. r. o., Středočeské sběrné suroviny, České ekologické manažerské centrum, město Havlíčkův Brod, České Švýcarsko, Městská část Praha 10, Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník.

Kontakt: Business Leaders Forum
Ing. Tomáš Nejedlo
tel.:  224 216 275,
e-mail: blf@blf.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *