Spoléhají na soud na ochranu lidských práv

Vlna žalob oprávněných osob podle zákona o transformaci družstev by zhruba během měsíce měla dorazit k mezinárodnímu soudu pro ochranu lidských práv do Strasburgu. Lidé, kteří podle zmíněného zákona měli své majetkové podíly ze zemědělských družstev dostat za sedm let po transformaci daného družstva, v nich budou žalovat český stát, že nechránil jejich majetek.

Hromadné podávání žalob připravil ve spolupráci se Svazem sebeobrany ČR člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Kučera. Podle jeho odhadu jde zhruba o 300 tisíc rodin a celkem o asi 20 miliard korun. Původní zemědělská družstva, která se s oprávněnými osobami měla prakticky již v roce 1999 vypořádat, dnes již většinou neexistují, nebo jsou v konkurzu. Český stát se podle Kučery provinil, že přes různé návrhy k řešení této situace neučinil nic, aby těmto lidem k jejich zákonem danému nároku pomohl. Navíc novela restitučního zákona z roku 1993 udělala z těchto majetkových nároků pohledávky, čímž změnila jejich právní režim. Situaci podle Kučery neřeší ani návrh novely transformačního zákona, který leží v poslanecké sněmovně. Podle něj by transformační majetkové podíly měly být vypořádány ve skladbě majetku, který dnes v původních družstvech zbyl. Jak Kučera uvedl, jde většinou o cesty, zpevněné plochy či zchátralé budovy, tedy majetek s většinou zápornou tržní hodnotou. Poškozeny jsou i ty zemědělské subjekty, které se s oprávněnými osobami férově vyrovnaly. Kučera odhaduje, že jde zhruba o 20 procent z původních družstev
žaloby budou sice podávány sériově, ale každá bude mít své číslo a konkrétního žalobce. Jedno podání přijde asi na 5000 korun. Tyto peníze půjdou podle Kučery na vypracování konkrétní žaloby a na její kvalifikovaný překlad do francouzštiny.
Oprávněné osoby, které se chtějí hromadných žalob zúčastnit, mají poslanci Kučerovi, Miloslavě Peškové ze Svazu sebeobrany nebo na Asociaci soukromého zemědělství zaslat vyplněný dotazník a potřebné doklady. Jde zejména o prokázání majetkového nároku z transformace zemědělského družstva, sdělení, nakolik povinná osoba tento nárok doposud splnila, potvrzení, že o vydání majetkového podílu požádaly a případné rozhodnutí soudů, pokud v této věci jednaly, popřípadě i trestní oznámení či potvrzení o konání konkurzu družstva (všechny dokumenty v kopiích) a také korespondenční lístek.
Kučera i právníci, s nimiž tento postup konzultoval, jsou přesvědčeni, že ve Strasburku uspějí a že český stát bude povinen uhradit pohledávky za povinné osoby. Tyto zemědělské subjekty se tím stanou dlužníky státu, nebudou mít tedy podle platných předpisů nárok na zemědělské dotace. Vzhledem k sice minimálním, ale nutným nákladům organizátoři připomínají, že se nevyplatí tímto způsobem vymáhat majetkové podíly pod deset tisíc korun.
(Adresa Miloslavy Peškové: Na Korálově 702. 150 00 Praha 5.)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *