Spolupráce v kontrole potravin

Ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce Jakub Šebesta a generální ředitel Generálního ředitelství cel Zdeněk Richtr podepsali ve středu 25. srpna dohodu o vzájemné součinnosti a spolupráci při kontrole potravin neživočišného původu pocházejících z třetích zemí, které jsou do Evropské unie dováženy prostřednictvím České republiky

Tato dohoda přesně specifikuje pravidla, která mají zajistit jednak ochranu společného trhu Evropských společenství (ES), jednak zabezpečit preventivní opatření u potravin a surovin, které by mohly znamenat riziko pro zdraví spotřebitelů a dále u potravin, pro které Evropská komise stanovuje zvláštní podmínky pro jejich dovoz.
Oba úřady tak podle této dohody spolupracují při kontrole potravin a surovin neživočišného původu, při jejichž dovozu do ES musí dovozce předkládat předepsaná osvědčení a certifikáty (např. vybrané druhy čerstvé zeleniny a ovoce, hub nebo ořechů). Dohoda se týká rovněž potravin a surovin, které podléhají povinné úřední kontrole a musí tak být kontrolovány buď všechny jejich zásilky nebo zásilky namátkově vybrané (některé druhy suchých skořápkových plodů) anebo není jejich dovoz do ES vůbec povolen (např. želatinové cukrovinky obsahující přídatnou látku konjac).
Generální ředitelství cel a Státní zemědělská a potravinářská inspekce spolupracuje na tomto poli již ode dne přistoupení České republiky k zemím ES. Podpis dohody pouze oficiálně stvrdil již fungující kooperaci obou úřadů. Naplňování dohody v praxi například ilustruje kontrola pistácií dovážených z Íránu, z jejichž každé zásilky musejí inspektoři SZPI odebírat předepsané vzorky. Teprve na základě výsledků laboratorních analýz SZPI mohou pracovníci celního úřadu takovou zásilku buď propustit dále na trh nebo zakázat. Inspekce, která je českým kontaktním místem Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF-Rapid Alert System for Food and Feed), o každé závadné zásilce informuje příslušný úřad v Bruselu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *