Spor asi nevyřeší (komentář)

Již se zdálo, že novela zákona o ochraně přírody, kterou minulý týden schválila vláda, by mohla ukončit spory o budoucnost šumavského národního parku, které panují mezi místními obcemi, ministerstvem životního prostředí i aktivisty. Ale bylo to pouze zdání. Některé obce a kraje již daly najevo, že se jim návrh nelíbí. Obávají se totiž, že se omezí jejich vliv na dění v parku. Rozpory z připomínkového řízení stále trvají v případě Plzeňského a Jihočeského kraje. Ty požadují pro parky samostatné zákony, zejména kvůli Šumavě.

Navíc do zákona se na doporučení vládních legislativců vrátilo kritizované opatření obecné povahy pro vyhlašování zón. Jde o správní akt ukotvený v českém správním řádu. Ministerstvo životního prostředí ho navrhovalo již dříve, ale kvůli nesouhlasu krajů, obcí i nevládních organizací ho v meziresortním připomínkovém řízení odstranilo. Legislativní rada ale doporučila, aby zóny národních parků a chráněných krajinných oblastí neschvalovala jen ministerská vyhláška, a do finální podoby novely toto kritizované opatření vrátila. Podle novely se má týkat i vyhlášení klidových území nebo zásad péče, které nově nahrazují plány péče. Ministr Richard Brabec tehdy řekl, že podle legislativní rady je to lepší řešení, protože jde o právně vhodnější institut s konkrétně určeným předmětem regulace a obecně vymezeným okruhem adresátů. Toto opatření obecné povahy je prý výsledkem dohody všech zúčastněných. Brabec je přesvědčen o tom, že opatření obecné povahy dostatečně zajistí práva vlastníků nemovitostí, obcí nebo sdružení. Představitelé obcí však na to mají jiný názor. Vypadá to tedy, že novela k řešení sporu mezi zúčastněnými stranami příliš nepřispěla.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *