Spor o kompetence ukončila dohoda

Sněmovní zemědělský výbor minulý týden navrhl úpravu sporné změny pravidel pro kontrolu veřejného stravování, proti nimž ostře vystoupil hlavní hygienik. Výbor chtěl do novely zákona o potravinách vložit ustanovení, podle něhož by dozor v oblasti veřejného stravování měl přejít na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI) a hygienikům by zůstala kontrola takzvaného uzavřeného stravování. Při následném jednání ministrů zemědělství a zdravotnictví však bylo nalezeno kompromisní řešení.

Původní návrh předpokládal, že hygiena ztratí kontrolní pravomoci ve všech stravovacích zařízeních a získá je inspekce. Úpravu, která měla hygienikům umožnit kontroly alespoň v uzavřeném stravování, tedy například ve školních či nemocničních jídelnách, navrhla poslankyně Margita Balaštíková. Předloha novely dále stanovila, že ve všech stravovacích zařízeních by mohla provádět prověrky také veterinární správa. Na rozdíl od původního pozměňovacího návrhu ponechal návrh hygienické službě také rozhodovací gesci u potravin pro zvláštní výživu, tedy například potravin pro kojence a pro zvláštní lékařské účely. Podle návrhu se měl přesun kompetencí v oblasti veřejného stravování odehrát v roce 2016 a předpokládal převod části pracovníků hygienické služby do resortu ministerstva zemědělství.

Omezení pravomocí hygieniků zpochybňoval při jednání výboru hlavní hygienik Vladimír Valenta. „Důvod pro změnu po odborné stránce není,“ řekl. Veřejné stravování je podle něj jednou z nejrizikovějších oblastí z pohledu výskytu alimentárních onemocnění a dozor nad uváděním potravin na trh zde se musí opírat o hodnocení zdravotních rizik, uvedl Valenta. Současně původně navrhovanou změnu označil za přímé ohrožení veřejného zdraví.

V úterý odpoledne po jednání výboru se však sešli ministři zemědělství Marian Jurečka  a zdravotnictví Svatopluk Němeček spolu s šéfy dozorových orgánů a domluvili se, že hygienici žádné kompetence neztratí, a Státní veterinární správa a SZPI naopak získají nové. Dozorové orgány budou koordinovat své kontrolní plány tak, aby nadměrně nezatěžovaly podnikatele. „Nemělo by tedy dojít například k tomu, že budou pracovníci obou orgánů kontrolovat souběžně jednu provozovnu,“ uvedla k tomu mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová.
Podle mluvčího ministerstva zemědělství Hynka Jordána by Státní veterinární správa měla nově získat kompetenci kontrolovat v provozovnách veřejného stravování potraviny živočišného původu, SZPI pak rostlinné produkty, a to nejenom restauracích a jídelnách, ale i v uzavřených provozech.
Dohoda ministerstev by podle Čechové měla být znovu projednána v zemědělském výboru Poslanecké sněmovny a předložena jako další pozměňovací návrh. Předkladatelkou by měla být zřejmě opět poslankyně Balaštíková. „Potřebné úpravy již upřesňují pracovníci obou ministerstev,“ řekla Čechová.

V současnosti je v České republice zhruba 45 tisíc veřejných stravovacích provozoven, přičemž hygienici jich zkontrolují zhruba 25 tisíc. Díky změně by kontrolovaných podniků mělo výrazně přibýt, uvedl Jordán. Podle informací MZe patří Česká republika spolu se Slovenskem a Slovinskem k pouhým třem zemím Evropské unie, kde kontrolu stravovacích služeb neprovádí potravinářská inspekce, a tedy nespadá do gesce ministerstva zemědělství.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *