Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR k návrhu státního rozpočtu na rok 2005

Schodek SR je v návrhu zpracován ve dvou variantách. Prvá z nich vyčísluje schodek na necelých 72 mld. a znamená dodržování záměru rozpočtového výhledu pro rok 2005. Druhá varianta vyčísluje schodek ve výši 79,5 mld. a to při vyšších příjmech o 15,9 mld. a vyšších výdajích o 23,4 mld. Předpokládané příjmy SR v uvažované dynamice 9,2 % nejsou reálné. Riziko jejich nenaplnění spočívá zejména v oblasti příjmu z DPH, což přiznává také sám předkladatel.

Podle posledních informací z ministerstva financí se uvažuje s navýšením schodku až na 94 mld. Navržený SR pokračuje v trendu, který vedl ke snížení ratingu ČR o jeden stupeň. Důsledkem je zdražení financí pro podnikatele. Trend zadlužování státu ukazuje graf ministerstva financí.
Rozpočet, tak jak je navrhován, je ve své struktuře naprosto nevyvážený. Problematickým bodem návrhu je míra zajištění spolufinancování programu ze strukturálních fondů. Představa ministerstva financí se významně liší od představ jednotlivých resortů.U některých z nich je požadavek několikanásobně vyšší než předpoklad ministerstva financí. Současný systém tvorby SR neumožňuje objektivně posoudit oprávněnost či neoprávněnost návrhů předložených resorty.
Zásadní nesouhlas vyjadřujeme i k rozdělení zdrojů mezi účelovým a institucionálním financováním. Předložený návrh zhoršuje tento poměr v neprospěch účelového financování Nelze souhlasit ani s výší částky určené na podporu výzkumu a vývoje, neboť nenaplňuje program postupného navyšování zdrojů věnovaných na podporu výzkumu a vývoje v souladu s požadavky Lisabonské strategie, ke které se vláda přihlásila ve svém programovém prohlášení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *