Sto milionů pro drůbež

Novému kabinetu předkládá ministerstvo zemědělství návrh vládního nařízení k podpoře vývozu drůbežího masa, který 12. července schválilo prezidium Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Na základě tohoto předpisu by fond mohl subvencováním vývozu odčerpat přebytek drůbežího masa z trhu, podobně podporuje export jatečného skotu.

Rozdíl je ale v tom, že prezidium SZIF nebude jako u skotu vyhlašovat výši subvence. Smluvními partnery fondu se stanou vývozci, vybraní v soutěži podle požadované výše subvence, kdy přednost dostanou subjekty s nižším nárokem. Maximální výši exportní podpory stanoví podle Jiřího Felčárka z tiskového oddělení MZe prezidium fondu před spuštěním příslušného kola. „SZIF poskytne subvenci na vývoz nejméně 250 tun drůbežího masa, tzn. děleného vykostěného kuřecího a krůtího masa,“ doplnil. Ministerstvo ovšem připouští některá rizika, která je třeba zvážit před uskutečněním subvencovaného vývozu. Předně, že odčerpaný přebytek může okamžitě doplnit zahraniční zboží, dovezené do republiky především z Brazílie a Číny na počátku roku, které je nyní uložené v mrazírnách. Při farmářské ceně 21 Kč/kg živé hmotnosti kuřecích brojlerů bude na vývoz masa potřebná subvence zhruba 25 Kč/kg, uvažuje MZe, přitom situaci na trhu může ovlivnit vývoz alespoň 4000 tun masa. Takový zásah státu by tedy vyšel na sto milionů korun. „Fond ale nedisponuje volnými zdroji, navíc se ukazuje, že vyčleněné prostředky na regulaci trhu u komodit, s nimiž se dlouhodobě počítá – např. mléka, nepokryjí ani stávající nároky. Je možné, že by fond musel omezit některé své jiné aktivity spojené s výplatou finančních podpor,“ upozorňuje MZe. Výkonný aparátu fondu přitom již z pověření prezidia připravuje návrh vládního nařízení k podpoře vývozu vepřového masa.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *