Strategický rámec podporuje úbytek orné půdy

Strategický rámec České republiky do roku 2030 nepřímo podporuje celkový úbytek orné půdy. Mělo by jít o nekvalitní ornici, která nepřináší vysoké výnosy. Uvedl to pracovník odboru udržitelného rozvoje úřadu vlády Aleš Kuták, který je za danou část rámce odpovědný. Naopak by podle něho mělo přibýt lesů, luk a půdy v ekologickém režimu. Materiál už v dubnu schválila vláda. Měly by se jím řídit veškeré státní organizace i samosprávné celky.

Kuták tvrdí, že současný systém s velkou plochou orné půdy má negativní dopady na životní prostředí, stát by tak měl podpořit přetvoření části orné půdy například na mokřady. „Co se týče orné půdy, jsme země s velmi vysokým procentem zornění, přes 70 procent naší zemědělské půdy tvoří pole. To s sebou nese velkou intenzitu zemědělství. Vytvořili jsme zemědělský systém, který je velmi náročný na dotace a má značně negativní dopady pro životní prostředí,“ sdělil Kuták. Podle něj by se měla orná půda nejen zatravňovat a zalesňovat, ale také přetvářet na mokřady. Půjde hlavně o půdu, na níž úroda již v současné době není vysoká a která se tak na ornou nehodí. „Mělká půda, erodované půdy na strmých svazích, podmáčené půdy a tak podobně. Jsou to obecně půdy s nižší úrodností,“ dodal Kuták. Stát by měl také podle Strategického rámce pokračovat s podporou převodu orné půdy do režimu ekologického zemědělství.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *