SVS: S NGO to je O.K.

Nevládní organizace, neboli Non Government Organisations (NGO), mají v občanské společnosti své významné místo. Státní veterinární správa ČR s některými z nich má zkušenosti, a je nutné říci, že v téměř stoprocentní většině kladné.

Podle Josefa Holejšovského, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, je spolupráce s nevládními organizacemi, které se zabývají ochranou zvířat,oboustranně velmi prospěšná. Tyto organizace totiž mají v podstatě stejný zájem jako veterinární správa, v tom jsou na jedné lodi, ale mají zcela jiné možnosti, které státní správa nemá. Je proto vhodné a prospěšné využívat jejich upozornění, návrhů, údajů i aktivit.
Jedním z posledních příkladů byl seminář, který dne 10. října uspořádala Nadace na ochranu zvířat v Zoo Dvůr Králové ve spolupráci s Královskou společností na ochranu zvířat proti krutosti (RSPCA) z Velké Británie pod názvem „Zoologické zahrady, stanice pro záchranu zvířat a ochrana volně žijících zvířat“. Kromě pořádající Nadace na ochranu zvířat a Ústřední komise pro ochranu zvířat se jej zúčastnili zástupci Státní veterinární správy ČR, Unie českých a slovenských zoologických zahrad, Unie stanic pro záchranu živočichů i zástupci jiných ochranářských organizací, např. Svoboda zvířat, pracovníci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, pracovníci Generálního ředitelství cel a Policie ČR, kteří se zabývají dozorem na hranicích a stíháním pašeráků chráněných živočichů a jejich trofejí. Promluvil zde též David Bowles, ředitel zahraničního oddělení RSPCA.
Takovéto akce, na kterých se v podstatě neformálně mohou sejít všichni, kteří mají co říci k ochraně zvířat a jejich welfare – dobré pohodě, může velmi dobře uspořádat především některá z nevládních organizací.
Na takovéto úrovni dochází k vyjasnění stanovisek a koordinaci společných snah. Problematika zoologických zahrad, útulků a stanic pro handicapované živočichy je v mnoha bodech podobná, v mnoha se liší. Zoologické zahrady mají za cíl výzkum, podporu vzdělání, vysazovat některé živočichy zpět do přírody, stanice pro handicapované živočichy usilují též o zpětné vypouštění zachráněných živočichů do přírody, útulky se pak snaží najít pro zvířata nové majitele. Státní veterinární správa dozírá, aby se vše dělo podle veterinárního zákona a neodporovalo ani zákonu na ochranu zvířat proti týrání. Přijímá podněty a návrhy ochranářských organizací. V poslední době například i na základě podnětů Společnosti pro zvířata zpřísnila podmínky pro tranzity zvířat.
V současné době se v EU konstituuje obecně platný zákon o zoologických zahradách, který má dát jednotná pravidla pro zřizování zoologických zahrad. K připravovanému českému návrhu zákona však mají zástupci našich zoo výhrady. Přítomní byli informováni i o připravované novele zákona na ochranu zvířat proti týrání. Úroveň našich zoo ocenil i David Bowles, je čím se pochlubit. Za poslední léta došlo k významnému pokroku v budování expozic respektujících přirozené potřeby chovaných zvířat i v podmínkách veterinární péče, což vychází z poznatků orgánů státního veterinárního dozoru.
Je na místě poděkovat Nadaci na ochranu zvířat i RSPCA mimo jiné za sponzorování semináře a ZOO Dvůr Králové zejména za praktické ukázky podmínek chovu zvířat v zoo, jak se to má dělat.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: svs.aquasoft.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *