Systém rychlého varování funguje

V naprosté většině případů sdělení systémem RASFF o potenciálně či skutečně závadných potravinách zabrání tomu, aby se něco závadného dostalo ke konečnému zákazníkovi. Státní veterinární správa ČR systém rychlého varování RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) využívá a i do něj vkládá svá zjištění. Informoval o tom mluvčí její Josef Duben.

Kromě Státní veterinární správy ČR jsou členy sítě, která systém využívá a do něj zjištění vkládá například též Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Ústřední kontrolní ústav zemědělský (ÚKZÚZ) a orgány Ministerstva zdravotnictví. Národním kontaktním místem je Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Dalšími účastníky sítě jsou například Generální ředitelství cel, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, ministerstvo vnitra, obrany a koordinačním místem je sekretariát koordinační skupiny bezpečnosti potravin při Ministerstvu zemědělství ČR.
Dozorové orgány ČR se prostřednictvím národního kontaktního místa dozvídají o nebezpečných výrobcích, které by se mohly vyskytnout na českém trhu a rámci svých pravomocí okamžitě provádějí kontrolu. O zjištěných skutečnostech informují neprodleně Evropskou komisi, a to včetně o přijatých opatřeních, kosntatoval Duben.
O tom, jak systém RASFF účinně funguje, se bylo možné přesvědčit například v uplynulých týdnech při zjištění problémů s irským vepřovým masem. „Evropskou komisí jsme byli informováni o potenciálním riziku a orgány státního veterinárního dozoru prověřily všechny zásilky směřující do ČR i v rámci intrakomunitárního obchodu. Jen pro představu lze zmínit, že potenciálně rizikového masa bylo vráceno 5120 kg a neškodně odstraněno 28 832 kg. V pořádku bylo například 4126 kg vepřové paštiky, která se dostala na náš trh přes Maďarsko a po laboratorním vyšetření uvolněna do tržní sítě,“ konkrétně doložil mluvčí státního veterinárního dozoru.
V uplynulém roce jsme například do systému RASFF vložili zjištění o závadném medu, malá zkušební zásilka o hmotnosti tři kilogramy z Řecka nebyla v ČR propuštěna do oběhu, avšak na základě našeho zjištění nebylo do tržní sítě propuštěno mnohem větší množství tohoto medu v Německu a Rakousku, šlo zhruba o 3000 kg, sdělil Duben.
Cílem systému je zabránit ohrožení zdraví lidí, ať už zdravotně závadnými potravinami či krmivy. Po zkušenostech z uplynulých let lze potvrdit, že systém rychlého varování je účinný. Prvními subjekty, které mají šanci zjistit závady, jsou dozorové orgány jako orgány státního veterinárního dozoru či orgány Státní zemědělské a potravinářské inspekce, mohou ale jimi být i sami zákazníci, kteří na podezřelý výrobek mohou upozornit. I takováto upozornění dozorové orgány neprodleně prověřují.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *