SZIF je připraven vyplácet podpory prvním tisícovkám žadatelů v programu Horizontální plán rozvoje venkova

S téměř měsíčním předstihem - tedy již od 20. září je Státní zemědělský intervenční fond připraven začít s výplatami podpor v programu Horizontální plán rozvoje venkova. Jako první budou vypláceni žadatelé hospodařící v méně příznivých oblastech a oblastech s environmentálními omezeními (LFA).

K 20. září vystavil SZIF již 5837 rozhodnutí o vyplacení podpory v rámci LFA (z celkového počtu 8 586 žádostí), s nárokem na finanční prostředky ve výši zhruba 1,5 mld. korun (z celkového objemu 2,8 mld. korun na LFA).
Podpora má formu vyrovnávacího příspěvku na hektar travního porostu kompenzujícího ze 100% újmu v hospodaření v daném typu méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními. Jedná se o výměru téměř 709 tisíc ha.
Postupně tak začíná vyplácení příspěvků v programu HRDP, který kromě LFA zahrnuje podpory v rámci agroenvironmentálních opatření – celkem 8 538 žádostí na výměru 1148 tisíc ha a podpory Lesnictví – celkem 381 žádostí na výměru přes 520 ha. Celkový objem prostředků, který by měl být vyplacen v programu HRDP, přesahuje 6 mld. korun.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *