SZIF obchoduje na burze

To o čem jsme informovali minule se stalo skutkem a Státní intervenční zemědělský fond vstoupil na naší burzu a začal prostřednictvím burzy obchodovat s řepkou. Na minulém burzovním shromáždění indikoval cenu a tím srovnával svou cenu poptávky s cenou poptávky ostatních účastníků trhu. Na včerejším burzovním shromáždění Obchodní burzy Hradec Králové intervenoval SZIFve prospěch udržení ceny a kótoval registrovanou cenu poptávky ve výši 7400 Kč/t. Blíže v bloku věnovaném trhu se řepkou.

Burza dále oznamuje, že koncem října otevře trh pro obchodování s masem. Pokud se podaří dokončit jednání mezi zpracovateli a pěstiteli o cenové masce použité pro zatřídění jatečních prasat do kvalitativních tříd, zahájíme obchodování v našem obchodním místě Praha 24.10.2001. Obchodování zahájíme s jatečními prasaty a vepřovými půlkami. Trh je otevřený pro všechny účastníky. Zájemci o obchodování se mohou hlásit na náš e-mail uvedený na internetové stránce nebo se informovat telefonicky.

Pro informaci uvádíme časový harmonogram obchodování na naší burze:

 každé úterý v obchodním místě Litoměřice se obchoduje na trhu s bramborami, zeleninou a ovocem,
 každou středu se v obchodním místě Praha se obchoduje na trhu s olejninami, obilovinami a luštěninami a po otevření trhu i masem.

Podrobnější informace o burze a adresách obchodních míst jsou na naší stránce www.obhk.cz.

Na svém zasedaní dne 27.9.2001 novelizovala burzovní komora burzovní pravidla. V souvislostí se změnou burzovních pravidel byly novelizovány formuláře. Tímto upozorňujeme účastníky trhů, zmocněnce a dohodce o nutnosti používat nové formuláře. Nové formuláře jsou k dispozici na naší stránce www.obhk.cz.

Trh s olejninami

Na trhu s olejninami se zvýšila poptávka po řepce na úroveň 210 kontraktů tj. 21.000 tun. Na obchodním dnu 17.10.01 byla registrována cena poptávky ve výši 7.400 Kč/tunu. To je oproti minulému obchodnímu dnu mírné zvýšení ceny na 100,7 %. Státní zemědělský intervenční fond intervenoval na tomto trhu ve prospěch udržení ceny řepky na této úrovni a kótoval cenu registrované poptávky ve výši 7.400 Kč/t. V praxi to znamená, že je připraven koupit až 10.00 t za tuto cenu.

Trh s řepkou prakticky stojí a celá řada subjektů, které vlastní řepku spekulují na další vzestup ceny. Toto však nepotvrzují naše informace. Přetlak vývozů řepky (nabídky) především do SRN znamenal pokles ceny řepky až 20 Euro na tunu a jestliže vývozci započítají i zpevnění koruny, tak se kalkulace dostávají do jiné polohy a na burze kótovaná cena poptávky je nyní výhodná k prodeji. Po zveřejnění informací o snížení ceny řepky na zahraničních trzích se dá předpokládat i snížení ceny poptávky na burze a spekulace na další zvýšení ceny může znamenat pro stranu nabídky ztrátu oproti včasnému prodeji dokud je cena na této úrovni. Další vývoj ale ukáže jak na tyto informace zareaguje trh.
Cena poptávky po řepce od poloviny srpna udržuje ve výši 7300 až 7400 Kč/t. První polovina srpna byla ve znamení prudkého nárůstu ceny poptávky a od do této doby cena poptávky stagnuje, je však otázka jak dlouho se na této úrovni udrží.

Trh se zeleninou
Na burzovním shromáždění byla zveřejněna avizovaná zaváděcí nabídka pozdních konzumních brambor a mrkve. Pozdní konzumní brambory se nabízejí v objemu 23 kontraktů tj. 84 t. za cenu registrované nabídky 3700 Kč za tunu. Ve zpravodaji Zelinářské únie je kótovaná průměrná cena 3630 Kč/ tunu. Na naší burze se dá tedy lépe prodat a cena je proti průměru vyšší o cca 1,9 %.

Burza má otevřený specializovaný trh pro obchodování s bramborami, který jsme připravili ve spolupráci Ústředním bramborářským svazem České republiky. a tento trh budeme prezentovat na 11. bramborářských dnech v Havlíčkově Brodě ve dnech 19. a 20. října 2001. Zájemci o obchodování na tomto trhu se mohou přihlásit na naší internetové adrese www.obhk.cz.
Mrkev se nabízí v objemu 100 kontraktů tj. 10 t za cenu 6,1 Kč/kg. Ve zpravodaji Zelinářské únie je kótovaná průměrná cena 4,88 Kč/ kg. Na naší burze se dá tedy lépe prodat a cena je proti průměru vyšší o cca 20 %.

Trh s obilovinami
Na burze byla registrována zaváděcí poptávka po krmném ovsu ve výši 1 kontraktu tj. 50 t. za registrovanou cenu 3000 Kč/t.

Na burze byla registrována jak poptávka po krmné pšenici v objemu 10 kontraktů tj. 500 t. za cenu 3200 Kč/t s termínem dodání únor 2002, tak i poptávky po krmné pšenici ve výši 20 kontraktů tj. 1000 t za cenu 3.050,- Kč/t s termínem plnění 30.11.01.
Současně byla registrována i nabídka prodeje pšenice krmné v objemu 10 kontraktů tj. 500 t za cenu 3.300 Kč/t s termínem plnění 30.11.01.

Víte že …..

Vzhledem k tomu, že se objem a počet komodit, se kterými lze na burze obchodovat zvyšuje a nyní je také výhodné přes burzu s některými komoditami obchodovat, chceme vás informovat o tom jakým způsobem se lze k obchodování na burze přihlásit.

 zakoupit si Statut a Burzovní pravidla – jsou to základní dokumenty, které upravují obchodní na burze. Detaily uzavírání burzovních obchodů a jejich vypořádání musí účastník znát vzhledem k tomu, že vystavením evidenčního listu se přihlašuje k burzovním pravidlům.

 vystavit evidenční list – evidenční list si můžete stáhnout z naší internetové stránky www.obhk.cz. V burzovních pravidlech jsou stanoveny podmínky evidence. Není to složité. Stačí vystavit evidenční list osobami oprávněnými k zavazovaní účastníka a doložit podle typu obchodní společnosti ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, nebo ověřenou kopii živnostenského listu nebo registrační list soukromě hospodařícího rolníka. Evidence na burze není zpoplatněna. Na základě evidence vám zúčtovací centrum otevře váš účet,

 Zvolit si dohodce, který mě bude zastupovat na burzovním shromáždění – pokud si zvolíte burzovního dohodce nemusíte vystavovat mandátní smlouvu ani plnou moc. Pokud si zvolíte soukromého dohodce musíte s ním uzavřít mandátní smlouvu a vystavit mu plnou moc k obchodování. Výhoda soukromého dohodce je v tom, že pohybuje v regionu a může vás navštívit, tak aby s vámi sjednal nejvýhodnější podmínky pro uzavření burzovního obchodu a poradí vám. Burzovnímu dohodci musíte zaslat již vyhotovené návrhy s dispozicí do obchodního místa již vystavené. Seznam dohodců je na naší internetové stránce.

 vystavit návrh kupní smlouvy a dispozici – jak vystavit návrh kupní smlouvy na koupi nebo prodej a dispozici se dozvíte v Burzovních pravidlech nebo vám poradí váš soukromý dohodce. Vystavení návrhu není burzou zpoplatněno,

 zaslat návrh kupní smlouvy s dispozicí k registraci zvolenému dohodci – dohodce dle vámi vystavené dispozice s návrhem obchoduje a buď obchod uzavře nebo ne. Pokud jej zobchoduje, zašle vám Závěrkový list. V závěrkovém listu se dozvíte všechny podrobnosti uzavřeného odchodu.

 účast na kurzu – burza pořádá Kurzy obchodování, kde se účastníci seznámí podrobně se všemi ustanoveními Statutu a Burzovních pravidel, s formuláři nutnými k uzavření a vypořádání burzovních obchodů, jednotlivými typy burzovních obchodů a principy hedžingu.

Z výše uvedeného výčtu je patrné, že začít obchodovat na burze není složité a pokud si neumíte poradit obraťte se některého ze soukromých dohodců nebo členů burzovní komory.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *