Třinácté agrární perspektivy

Ve středu 22. září se koná v Kongresovém centru ČZU v Praze mezinárodní vědecká konference Agrární perspektivy XIII. Konference je pořádána v rámci společné mezinárodní vědecké konference ČZU v Praze a BOKU ve Vídni „Socially and Environmentally Responsible Agrobusiness" 23. září 2004.

Mezinárodní konference se těší ohromnému zájmu. Přihlášeno je přes 200 účastníků. Zazní téměř jedno sto zajímavých příspěvků na aktuální témata např.: Metodologické aspekty výzkumu českého venkova po vstupu do EU, Výživový problém a zemědělství, Ekonomicko-právní aspekty bezpečnosti potravin v České republice po vstupu do Evropské unie, Trvale udržitelný rozvoj a nové technologie, Zemědělství v současném agrobyznysu, Nové přístupy pro hodnocení zemědělských politik v OECD.

Rámcový program konference:
Dopoledne: Plenární zasedání konference v Kongresovém centru ČZU
Odpoledne: Jednání v odborných sekcích na PEF
Konference je členěna do devíti sekcí:
 1. sekce: Ekonomika
 2. sekce: Management a marketing
 3. sekce: Sociální rozvoj venkova
 4. sekce: Aplikovaná informatika
 5. sekce: Kvantitativní metody
 6. sekce: Informační technologie
 7. sekce: Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání
 8. sekce: Aktuální problémy právní regulace
 9. sekce: International Experience in Agriculture and Rural Development

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *