Úkoly pro ministra

Odstupující ministr zemědělství Jaroslav Palas minulý týden předal vedení resortu Petru Zgarbovi (ČSSD). Veřejnost od něj očekává, že půjde ve stopách svého předchůdce. Nový ministr má před sebou čtrnáct měsíců, pokud Paroubkova vláda získá potřebných 101 hlasů ve sněmovně. Na co by se měl Zgarba v tomto omezeném čase zaměřit, mu na dotaz našeho týdeníku napovídají agrární lídři a stínový protějšek za ODS.

Prezident Agrární komory ČR (AK) Jan Veleba je přesvědčen, že nový ministr zemědělství by se měl co nejdříve „poohlédnout“ po tom, jakým způsobem jeho předchůdce připravil přerozdělení prostředků v zemědělském rozpočtu pro posílení přímých plateb a jejich zvýšení také realizovat. Do úspěšného konce je podle Veleby rovněž třeba dotáhnout návrh novely zákona o ochraně hospodářské soutěže, která by měla pomoci kultivovat chování obchodních řetězců na území České republiky. „Pokud by se to nepodařilo, tak časem nastane kolaps řady potravinářských podniků, což se přenese i na zemědělce,“ obává se. Zgarba by měl také podle prezidenta AK pokračovat v úsilí bývalého ministra v dobývání maxima peněz z Evropské unie pro české zemědělství. „Současně bych velmi uvítal, kdyby ministr podpořil české potraviny, protože i agrární komora chystá kampaň a spojit síly je určitě užitečné,“ uzavřel.
Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Miroslava Jirovského by měl nový ministr především navázat na již rozjednané záležitosti s EU. „Bude muset být velmi nekompromisní při obhajobě revize společné zemědělské politiky, která se nás bude velmi výrazně dotýkat, ať již jde o cukr či dořešení mléčných kvót, kde potřebujeme převést jednak kvótu přímého prodeje na dodávkovou a jednak uskutečnit přislíbené navýšení. Dojivost totiž u nás nadále stoupá a byli bychom vystaveni sankcím,“ řekl Jirovský. V dlouhodobějším horizontu považuje za důležité zejména jednání o rozpočtových pravidlech pro období let 2007 až 2013 a vytvoření Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. „Zde musíme uhájit rovnost právnických a fyzických osob v podmínkách podnikání v ČR,“ řekl. Nezbytné je podle Jirovského také najít systémovou podporu chovu skotu a zastavit pokles jeho stavů.
Předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Stanislav Němec neočekává, že nastupující ministr může něco zásadního za tak krátkou dobu změnit. Jako nejaktuálnější úkol jmenuje intervenční nákup obilí. „Přestože se všichni tváří, že funguje, není to tak. Na mnohé nabídky z listopadu fond dosud nereagoval,“ kritizuje. Zgarba by podle Němce měl připravit lepší pravidla pro národní doplňkové platby na příští rok. „Nevidím moc šancí, že by se změnila ještě pro letošek, kdy budou jen stimulovat další nadvýrobu. Nejlepší by byly platby na zemědělskou půdu,“ přimlouvá se Němec. Přivítal by také, kdyby ministr ohlídal dodržování všech pravidel cukerního pořádku, naráží na poplatky za dopravu, kterou po pěstitelích vyžadují cukrovary. A zásadní také bude, jak česká reprezentace obhájí naše zájmy při jednáních o cukerní reformě, dodal Němec.
Nově jmenovaný ministr by měl pomoci tomu, aby se dále nezmenšoval zemědělský prostor, uvádí jako prioritu předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Zdeněk Koubek. „Saldo agrárního obchodu se stále prohlubuje a valí se sem potraviny různého původu. Antimonopolní úřad sice ví, jak se u nás řetězce chovají, ale nemá prý proti nim zákon,“ uvedl Koubek s tím, že Palasův nástupce by měl připravit chybějící legislativu, která zabrání prodeji za podnákladové ceny. „Obrovským problémem je po přesunu výplaty dotací až na závěr roku nedostatek provozních peněz. Potřebovali bychom pro všechny oblasti, nejen pro LFA, dostupné překlenovací úvěry s 50procentním ručením garančního fondu,“ zdůraznil.
Podle ředitele Potravinářské komory ČR Miroslava Koberny by nový ministr zemědělství měl mít čtyři priority. Zejména by měl dořešit otevřenou otázku podpor pro potravinářský průmysl a účast potravinářů v novém podpůrném programu pro roky 2007 až 2013. Dále je podle Koberny nutné uvést skutečně do chodu nedávno ustavený Úřad pro potraviny. Totéž se týká i marketingu zemědělské produkce a potravin. Další neméně důležitou věcí je úprava koncepce a upřesnění českých priorit v zemědělství a potravinářství pro následující období, jejich provázanost a propojení se systémem podpor.
„Pan ministr je zemědělec a současně vlastník zemědělské půdy, tak bych byl rád, kdyby se více věnoval vlastníkům a dodržování jejich práv,“ vyzval Zgarbu stínový ministr zemědělství ODS Jiří Papež. Jak totiž dodal, vůči vlastníkům byla dosud dost často cítit averze ze strany některých sociálně demokratických ministrů. Papež by také uvítal, kdyby nový šéf resortu jinak pohlížel na potřebu pozemkových úprav. „Zlepšit by se mohla informovanost zemědělské veřejnosti. Většinou se vše, i nyní aktuální pravidla dotací, lidé dozvídají na poslední chvíli,“ vytkl Papež. Přál by si rovněž, aby nové vedení důsledněji hájilo zájmy českých zemědělců v EU, kupříkladu u připravované cukerní reformy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *