Úpravy v mysliveckém zákoně

S více než 60 úpravami vrátil senát minulý týden Poslanecké sněmovně návrh zákona o myslivosti. Senátoři navrhli posílit práva vlastníků pozemků ve vztahu k myslivcům a zpřesnit zákon tak, aby bylo možné jej uvést do praxe. S většinou úprav souhlasil i předkladatel zákona Jaroslav Palas (ČSSD). Vrácení zákona podpořilo 44 z 50 přítomných senátorů.

Součástí zákona by podle nich mělo být ustanovení, podle něhož orgán státní správy myslivosti má a nikoli pouze může za nehonební prohlásit pozemky v zájmu jejich vlastníka.
Senát navrhl zpřesnit ustanovení o povinnostech uživatelů a vlastníků honebních pozemků. Doporučil zrušit zákaz vypalování či mýcení porostů na honebních pozemcích a zmírnil povinnost oznamovat zemědělské práce na honebních pozemcích myslivcům s předstihem. Senátoři navrhli upravit také pasáž o sankcích tak, aby nebylo možné ukládat za provinění proti mysliveckému zákonu dvojí pokuty, jak to sněmovní verze umožňuje. Navrhli rovněž zpřísnit
podmínky, za nichž mohou myslivci zastřelit toulavé psy či kočky v blízkosti obydlí.
Zákon umožňuje myslivcům zakázat lidem vstup na honební pozemky v době odchovu mláďat nebo lovu.
Zákon by měl začít podle Senátu až na některá ustanovení
platit od 1. července příštího roku. Například zákaz lovu vodního ptactva olověnými broky by měl nabýt účinnosti až 31. prosince 2010.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *