USA vrací zásilky ve velkém

Počet případů, kdy se z USA vracejí zásilky zboží přepravované v dřevěných obalech, stoupá. Důvodem je nesplnění dovozních fytosanitárních požadavků. Především se jedná o výskyt škodlivých organismů, jako jsou pilořitky, kůrovci, tesaříci, a kvůli nedostatečnému nebo chybnému značení. Informovala o tom mediální zástupkyně Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Ivana Kršková.

Kontroly se podle sdělení Ivany Krškové zaměřují na příznaky napadení a výskyt dřevokazného hmyzu. Sledování se týká veškerého dřevěného obalového materiálu, to znamená i dřevěných obalů a pomocného dřeva, které jsou opatřeny značkou IPPC v souladu se standardem ISMP 15, to znamená obaly, které by měly být tepelně ošetřeny. V případě zjištění známek napadení dřevěných obalů druhy hmyzu uvedenými v dovozních požadavcích USA (Cerambycidae, Buprestidae, Siricidae, Cossidae, Curculionidae, Platypodidae, Sesiidae nebo Scolytidae), jsou takové obaly podrobeny detailní kontrole a v případě nálezu hmyzu z uvedených čeledí, jsou takové obaly automaticky vráceny zpět do země původu. „Zjištění živých škůdců je považováno za potvrzení skutečnosti, že dřevěný obal nebyl ošetřen,“ zdůraznila.

Pro omezení problémů je podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) nutné, aby spolupracoval dodavatel dřevěných obalů a vývozce. Za splnění dovozních požadavků odpovídá podle § 28 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, vývozce.

Státní dozorový orgán v současnosti dává důraz na jedno z nejdůležitějších opatření, kterým je prevence. Pro vývoz speciálně do USA doporučuje ÚKZÚZ požadovat výrobu dřevěných obalů z nenapadeného řeziva, tedy dřeva bez příznaků napadení, bez kůry, důkladné značení IPPC značkou je samozřejmostí. Před samotným naložením zboží do obalu je vhodné, aby byla kontrola provedena v expedici. Ústav dále doporučuje proškolení příslušných zaměstnanců. Prevence a dodržování opatření je důležité, neboť při šetřeních před vývozem zásilek ÚKZÚZ nadále zjišťuje u vývozců nedostatky.

Poukazuje na to, že následné rozporování důvodů vrácení zásilky, dokazování a spory o náhradu vynaložených nákladů nebo i jiných ztrát je nadměrně složité, zdlouhavé a často bez záruky kladného vyřešení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *