Útočí SZIF na cukrovar ve Vrdech ?

Státní zemědělský intervenční fond (Fond) nedávno udělil Cukrovaru Vrdy, s.r.o. pokutu 300.000,- Kč, z možného půl milionu. Každý se asi zeptá: "Z jakého důvodu ?" Na tuto otázku si ale pořádně nedovede odpovědět ani Cukrovar Vrdy, s.r.o. Každopádně jedno už se zdá být takřka jisté: cukrovar ve Vrdech se státním orgánům podle našeho názoru znelíbil a tak se tomuto cukrovaru úředníci snaží znepříjemnit život jak jen to jde. (Pravda, pokuta mohla být ještě o dvě stě tisíc vyšší, ale to už by bylo asi příliš "okaté".)

Proč tedy došlo k udělení pokuty? Fond v rozhodnutí tvrdí, že proto, že požadovanou informaci, kterou Cukrovar Vrdy, s.r.o. poslal, nepodepsal statutární orgán společnosti – tedy jednatel, ale „jen“ hlavní účetní společnosti! Ano, jestli teď nevěřícně kroutíte hlavou, čeho všeho jsou státní orgány schopny a ochotny, je to tak. A to nehledíme na to, že Fond se sám právem příliš neřídí, když neví, že k podpisu zmíněných informací opravňuje hlavní účetní jak občanský, tak obchodní zákoník ve svých základních ustanoveních.
A pak ještě jeden důvod – alespoň z těch formálních. Cukrovar Vrdy, s.r.o. Fondu písemně přislíbil, že informace, které si Fond vyžádá mu zašle 25. dne zpracované za předchozí měsíc. Fondu to však zřejmě nepostačovalo a vyzval k předložení informace do 17.12. Cukrovar Vrdy, s.r.o. v zájmu vstřícného přístupu a s ohledem na blížící se Vánoce informaci zpracoval rychleji, než jak původně slíbil a informaci zaslal již 19.12. (navíc zároveň elektronicky, takže také týž den došla). To však Fondu nebránilo v tom, aby pokutu týž den udělil a odeslal. Jednu informaci Cukrovar Vrdy, s.r.o. skutečně neposlal, ale to jen proto, že v době, kdy byl o ni Fondem požádán, v žádném případě informační povinnost neměl, nebyl totiž producentem cukru, což Fond sám musel nejlépe vědět (už i proto, že Cukrovar Vrdy, s.r.o. na to několikrát upozornil).
Co si o tom Cukrovar Vrdy, s.r.o. myslí. Pokuta přichází takřka ihned poté, kdy se Fond dozvěděl o tom, že majitel cukrovaru ve Vrdech podal proti Fondu stížnost u Ústavního soudu, ve které žádá zrušení rozhodnutí Fondu o produkčních kvótách, neboť je považuje za protiústavní a zrušení celého vládního nařízení o produkčních kvótách cukru.
Už první vládní nařízení o produkčních kvótách cukru (č. 51/2000 Sb.) Cukrovar Vrdy, s.r.o. velmi poškodilo a diskriminovalo, což potvrdil i Ústavní soud, který toto nařízení zrušil. Ministerstvo zemědělství však vytvořilo nový předpis o produkčních kvótách (č. 114/2001 Sb.), který ale cukrovar ve Vrdech omezil stejně nespravedlivě jako předchozí protiústavní nařízení. Cukrovar ve Vrdech se znovu brání u Ústavního soudu a úředníci ho tak podle našeho názoru vůbec nemají v lásce.
Absurdní na celé záležitosti je fakt, že Fond sám na rozdíl od Cukrovaru Vrdy, s.r.o. při přidělování produkčních kvót několikrát porušil zákon a lhůty které mu byly zákonem uloženy nedodržel (a to nehledíme na porušování jiných předpisů). Ale platí-li pro každého „jiný metr“, jak ostatně ukazuje i samo vládní nařízení o cukru, není se asi čemu divit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *