Uvolnění obchodu s EU je přede dveřmi

Dohoda o vzájemné liberalizaci agrárního obchodu České republiky s Evropskou unií, jinak též „dvounulová varianta“, zřejmě spěje do finále. Náměstek ministra zemědělství pro zahraniční vztahy a EU Tomáš Zídek říká, že po nadcházejícím 6. kole jednání by již konkrétní řešení měla obdržet vláda a „dvounulka“ pak má začít platit od 1. července.

Experti Evropské komise se s českou stranou nyní sejdou 3. a 4. května v Praze. „Chtěli bychom už dojít k definitivním výsledkům, které předložíme kabinetu. Půjde o posouzení dopadů uvolnění obchodu, o propočet, jak se některé dovážené zboží zlevní nebo zdraží, o vliv na saldo našeho agrárního obchodu s Unií, “ říká Zídek.
Podle jeho názoru by liberalizace neměla znamenat pro Českou republiku znevýhodnění. „Nechci předjímat výsledky jednání, ale protože Unie většinou jde při zrušení cel dolů z vyšších sazeb, otevírá se tak pro naše vývozce vlastně větší prostor,“ míní náměstek ministra.
Liberalizace spočívá podle Marty Teplé z ministerstva zemědělství v tom, že u dohodnutých položek obě strany zruší clo a vývozní subvence. Netýká se ovšem komodit, které jsou v Unii podporovány přímými platbami. “Některé naše podniky přitom budou možná vystaveny většímu tlaku konkurence z dovozu, tuzemští vývozci třeba zase zatím nemají takové možnosti uplatnit se na trzích západoevropských zemí – nemají potřebné certifikáty, chybí jim obchodní kontakty. Ale musíme si postupně zvykat na to, že jednou ve společném evropském trhu budeme působit bez jakýchkoliv obchodních bariér,” vysvětluje Teplá.
Její kolegyně z úřadu Ludmila Babčická se nedomnívá, že by “dvounulová varianta” znamenala přímo zásadní zlom v agrární obchodní výměně s Unií. “Musíme si uvědomit, že úplné odbourání cel a exportních subvencí se týká především rozsáhlé skupiny takzvaných necitlivých položek, které nejsou z hlediska celkové zemědělské produkce tak rozhodující,” říká.
O skupine středně citlivých položek, kam patří zejména vepřové maso či drůbež, se vyjednává. V tomto případě půjde o stanovení kvót na objem produkce, kde budou obchodní bariéry odbourány.
“Položky vysoce citlivé, kupříkladu hovězí maso, mléko, cukr nebo obilí pak předmětem jednání nejsou. Zkoušeli jsme diskutovat třeba o pšenici, ale toto téma padlo,” dodává Babčická.
K účasti na „dvounulové varinatě“ byly Bruselem vedle České republiky přizvány i další země, ucházející se o vstup do Evropské unie. Nejdále pokročilo podle dostupných informací Maďarsko a svým způsobem i Slovinsko, které ovšem nabídlo liberalizaci jen u mála agrárních položek (v jednáních platí, že když jedna strana s nabídkou druhé nesouhlasí, položka se vyřadí a již se o ní nediskutuje). Naopak vyjednávání s Polskem nedávno Evropská komise pozastavila pro „malou pružnost“ Varšavy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *