V agrárních výborech EU Gandalovič uspěl

V debatách ve výborech Evropského parlamentu následujících po po přednesení programu předsednictví prošel ministr zemědělství Petr Gandalovič s úspěchem. Diskutovalo se o budoucí podobě společné zemědělské politiky, případném spolufinancování členskými státy, perspektivě jednotlivých pilířů a spolurozhodování evropské Rady a Parlamentu. Informovala o tom mluvčí Tereza Dvořáčková z Ministerstva zemědělství ČR pro předsednictví ČR v Radě Evropské unie.

„Pokud chceme mít společnou zemědělskou politiku, pak navyšování podílu spolufinancování není dobrou cestou,“ řekl Gandalovič. „Pak by totiž politika nebyla společná, stala by se závodem národních rozpočtů.“
Dotaz na potenciální zrušení jednoho z pilířů společné zemědělské politky (SZP) v souvislosti s posilováním významu a přesunu peněz do nynějšího druhého pilíře Gandalovič vyvrátil: „Potřebujeme oba pilíře, ale musíme usilovat o vyváženost funkcí. Platby ve druhém pilíři lépe vyjadřují mimoprodukční funkce zemědělství a rozvoj venkova.“
Na pochybnosti, jestli by snaha o snižování rozpočtu měla předcházet nebo následovat reformu společné zemědělské politiky Gandalovič zmínil svou původní profesi matematika, což podle něj pro diskusi o budoucí podobě SZP není špatné vzdělání. „Chceme vymyslet vzorec, jednotný, fungující a srozumitelný. Do tohoto vzorce se pak dodá objem peněz,“ řekl ministr.
Poslance Evropského parlamentu zajímala také budoucnost Lisabonské smlouvy v ČR a názory ministra na budoucí spolurozhodování Rady a Parlamentu EU.
Předseda Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Neil Parish podpořil ideu narovnání plateb a podmínek členských států. Vyjádřil také přesvědčení, že české předsednictví v osobě Gandaloviče je dobře připraveno ambiciózním závazkům svého programu dostát.
Na výboru EP pro rybářství zaznělo, že předsednictví ČR jako země, která nemá přímý přístup k moři, má lepší předpoklady k funkci mediátora. Apel na ministra Gandaloviče směřoval k tomu, aby vyzval Evropskou komisi k brzkému předložení strategie k akvakultuře. Vzhledem k vnitrozemské poloze ČR i její bohaté tradici chovu ryb je tato oblast i prioritou předsednictví.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *